Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Montornès del Vallès (Vallès Oriental)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 161 4,06 1.351 34,08 2.452 61,86 3.964
2001 150 4,97 1.690 55,97 1.179 39,06 3.019
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 7.346 3,49 72.539 34,5 130.398 62,01 210.283
2001 5.971 4,23 78.220 55,37 57.086 40,41 141.275
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 286 11,71 2.088 85,50 68 2,78 2.442
2001 566 14,49 3.309 84,73 30 0,78 3.906
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 21.380 13,85 129.551 83,95 3.395 2,2 154.326
2001 36.031 15,51 193.139 83,13 3.159 1,36 232.329
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 1.433 31,10 3.102 67,32 73 1,58 4.608
2001 968 20,45 3.716 78,53 48 1,02 4.732
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 39.597 23,1 127.792 74,55 4.023 2,35 171.412
2001 19.032 11,66 141.934 86,99 2.196 1,35 163.168
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 3.964 6.406 61,88 %
2001 3.019 6.925 43,60 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 57,67 %
2001 37,81 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 4.528 378,28 452 37,76
1996 4.717 394,07 470 39,26
1997 4.858 401,55 493 40,75
1998 5.081 419,99 517 42,73
1999 5.441 446,17 479 39,28
2000 5.688 457,75 498 40,08
2001 5.980 468,25 499 39,07
2002 6.183 469,44 521 39,56
2003 6.300 467,22 513 38,05
2004 6.567 466,90 543 38,61
2005 6.840 482,03 619 43,62
2006 7.371 500,65 823 55,90
2007 7.371 500,65 823 55,90
2008 7.500 498,07 894 59,37
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1995 278.561 391,54 38.622 54,29
1996 294.739 414,28 39.516 55,54
1997 311.190 430,35 40.596 56,14
1998 331.278 458,13 41.804 57,81
1999 355.627 478,32 43.984 59,16
2000 344.835 476,53 63.187 63,73
2001 353.485 494,89 42.581 59,61
2002 372.607 490,52 45.175 59,47
2003 377.352 485,39 44.975 57,85
2004 382.302 494,97 47.415 61,39
2005 388.217 494,33 51.738 65,88
2006 402.991 487,96 59.194 71,68
2007 413.921 499,19 65.519 79,02
2008 426.610 496,37 71.333 83,00

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 0 13.171 0,00
2003 0 13.484 0,00
2004 0 13.484 0,00
2005 0 14.190 0,00
2006 0 14.516 0,00
2007 0 14.516 0,00
2008 0 15.058 0,00
2009 0 15.509 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 28 13.171 2,13
2003 14 13.484 1,04
2004 13 13.484 0,96
2005 16 14.190 1,13
2006 2 14.516 0,14
2007 5 14.516 0,34
2008 19 15.058 1,26
2009 11 15.509 0,71

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal