Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Montmeló (Vallès Oriental)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 6 0,26 437 19,06 1.850 80,68 2.293
2001 36 2,69 445 33,28 855 64,03 1.336
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 7.346 3,49 72.539 34,5 130.398 62,01 210.283
2001 5.971 4,23 78.220 55,37 57.086 40,41 141.275
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 239 13,60 1.444 82,19 74 4,21 1.757
2001 739 23,49 2.342 74,39 67 2,12 3.148
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 21.380 13,85 129.551 83,95 3.395 2,2 154.326
2001 36.031 15,51 193.139 83,13 3.159 1,36 232.329
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 354 17,90 1.556 78,67 68 3,44 1.978
2001 369 16,32 1.867 82,52 26 1,16 2.262
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 39.597 23,1 127.792 74,55 4.023 2,35 171.412
2001 19.032 11,66 141.934 86,99 2.196 1,35 163.168
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 2.293 4.050 56,62 %
2001 1.336 4.484 29,79 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 57,67 %
2001 37,81 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 2.805 365,47 200 26,06
1996 2.880 375,24 214 27,88
1997 3.059 379,58 220 27,30
1998 3.244 402,53 236 29,28
1999 3.449 413,95 255 30,60
2000 3.615 428,47 251 29,75
2001 3.777 438,52 257 29,84
2002 3.873 446,87 269 31,04
2003 3.920 447,80 258 29,47
2004 4.053 464,58 287 32,90
2005 4.112 467,06 330 37,48
2006 4.338 488,90 422 47,56
2007 4.338 488,90 422 47,56
2008 4.392 495,15 444 50,06
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1995 278.561 391,54 38.622 54,29
1996 294.739 414,28 39.516 55,54
1997 311.190 430,35 40.596 56,14
1998 331.278 458,13 41.804 57,81
1999 355.627 478,32 43.984 59,16
2000 344.835 476,53 63.187 63,73
2001 353.485 494,89 42.581 59,61
2002 372.607 490,52 45.175 59,47
2003 377.352 485,39 44.975 57,85
2004 382.302 494,97 47.415 61,39
2005 388.217 494,33 51.738 65,88
2006 402.991 487,96 59.194 71,68
2007 413.921 499,19 65.519 79,02
2008 426.610 496,37 71.333 83,00

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 1 8.667 0,12
2003 0 8.754 0,00
2004 0 8.754 0,00
2005 0 8.804 0,00
2006 2 8.921 0,22
2007 0 8.921 0,00
2008 0 8.870 0,00
2009 0 8.955 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 1 8.667 0,12
2003 1 8.754 0,11
2004 0 8.754 0,00
2005 23 8.804 2,61
2006 19 8.921 2,13
2007 10 8.921 1,12
2008 11 8.870 1,24
2009 11 8.955 1,23

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal