Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Mollet del Vallès (Vallès Oriental)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal desplaçaments interns. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 1,6 20,6 77,8
Repartiment modal desplaçaments de connexió. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 14,8 81,0 4,2
Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 139 1,11 2.514 20,05 9.887 78,84 12.540
2001 337 4,02 3.121 37,24 4.924 58,74 8.382
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 332.067 28,24 315.305 26,82 528.346 44,94 1.175.718
2001 338.730 34,9 354.737 36,55 277.140 28,55 970.606
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 2.101 19,13 8.655 78,79 229 2,08 10.985
2001 3.373 20,62 12.728 77,82 255 1,56 16.356
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 130.884 32,87 258.307 64,86 9.035 2,27 398.226
2001 213.177 35,76 372.894 62,55 10.123 1,7 596.193
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 2.259 24,68 6.752 73,78 141 1,54 9.152
2001 1.719 19,00 7.270 80,38 56 0,62 9.044
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 246.755 41,71 325.547 55,03 19.247 3,25 591.549
2001 221.698 38,18 350.403 60,34 8.586 1,48 580.686
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 12.540 23.525 53,30 %
2001 8.382 24.738 33,88 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 74,70 %
2001 61,95 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 15.147 361,41 1.203 28,70
1996 16.089 383,88 1.284 30,64
1997 17.180 388,95 1.349 30,54
1998 18.517 419,22 1.404 31,79
1999 19.757 435,91 1.492 32,92
2000 20.539 444,53 1.566 33,89
2001 21.318 454,57 1.596 34,03
2002 21.883 449,09 1.607 32,98
2003 22.230 444,59 1.597 31,94
2004 22.914 452,03 1.676 33,06
2005 23.280 454,53 1.821 35,55
2006 24.128 469,74 2.291 44,60
2007 24.128 469,74 2.291 44,60
2008 24.161 465,42 2.471 47,60
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1995 1.187.780 389,87 195.118 64,04
1996 1.203.332 394,97 194.447 63,82
1997 1.261.860 402,09 203.219 64,76
1998 1.303.002 415,20 210.245 66,99
1999 1.338.297 425,72 216.554 68,89
2000 1.346.486 429,32 221.375 70,58
2001 1.338.297 425,72 216.554 68,89
2002 1.372.011 427,62 228.605 71,25
2003 1.365.405 401,57 227.966 67,05
2004 1.392.077 406,94 238.310 69,66
2005 1.409.515 405,73 259.466 74,69
2006 1.388.662 395,74 280.018 79,80
2007 1.428.516 408,09 307.278 87,78
2008 1.422.678 401,48 324.548 91,59

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
2002 7 2.539 0,05
2003 7
2004 8,1 106.474 2,1
2006 8,10 121.670 2,35
2007 8,10 130.452 2,54
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
2002 1.019 0,02
2003 216.477 4,33
2004 267.251 5,27
2006 284.893 5,51
2007 312.760 6,09
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil
2002 1.019 2.539 0,4
2003 216.477
2004 267.251 106.474 2,51
2006 284.893 121.670 2,34
2007 312.760 130.452 2,40

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 2 48.727 0,04
2003 1 50.001 0,02
2004 1 50.001 0,02
2005 0 51.218 0,00
2006 1 51.713 0,02
2007 1 51.713 0,02
2008 0 51.912 0,00
2009 0 52.484 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 97 48.727 1,99
2003 139 50.001 2,78
2004 117 50.001 2,34
2005 115 51.218 2,25
2006 94 51.713 1,82
2007 125 51.713 2,42
2008 114 51.912 2,20
2009 91 52.484 1,73

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal