Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Mataró (Maresme)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal desplaçaments interns. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 3,7 31,2 65,1
Repartiment modal desplaçaments de connexió. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 17,2 81,8 1,0
Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 1.604 3,65 15.132 34,42 27.221 61,93 43.957
2001 2.857 8,12 17.410 49,52 14.892 42,36 35.159
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 332.067 28,24 315.305 26,82 528.346 44,94 1.175.718
2001 338.730 34,9 354.737 36,55 277.140 28,55 970.606
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 1.681 17,44 7.785 80,77 172 1,78 9.638
2001 4.907 27,60 12.642 71,11 229 1,29 17.778
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 130.884 32,87 258.307 64,86 9.035 2,27 398.226
2001 213.177 35,76 372.894 62,55 10.123 1,7 596.193
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 3.572 28,38 8.869 70,47 145 1,15 12.586
2001 2.657 20,44 10.296 79,22 45 0,34 12.998
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 246.755 41,71 325.547 55,03 19.247 3,25 591.549
2001 221.698 38,18 350.403 60,34 8.586 1,48 580.686
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 43.957 53.595 82,02 %
2001 35.159 52.937 66,42 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 74,70 %
2001 61,95 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 35.376 346,76 5.316 52,11
1996 37.189 364,53 5.311 52,06
1997 39.159 379,21 5.264 50,98
1998 41.089 397,90 5.295 51,28
1999 43.088 413,93 5.423 52,10
2000 44.501 425,20 5.540 52,93
2001 45.767 426,97 5.626 52,49
2002 46.808 428,26 5.677 51,94
2003 43.895 392,34 5.687 50,83
2004 45.482 398,57 6.044 52,96
2005 46.350 397,18 6.853 58,72
2006 48.629 408,53 8.752 73,52
2007 48.629 408,53 8.752 73,52
2008 48.913 408,36 9.467 79,04
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1995 1.187.780 389,87 195.118 64,04
1996 1.203.332 394,97 194.447 63,82
1997 1.261.860 402,09 203.219 64,76
1998 1.303.002 415,20 210.245 66,99
1999 1.338.297 425,72 216.554 68,89
2000 1.346.486 429,32 221.375 70,58
2001 1.338.297 425,72 216.554 68,89
2002 1.372.011 427,62 228.605 71,25
2003 1.365.405 401,57 227.966 67,05
2004 1.392.077 406,94 238.310 69,66
2005 1.409.515 405,73 259.466 74,69
2006 1.388.662 395,74 280.018 79,80
2007 1.428.516 408,09 307.278 87,78
2008 1.422.678 401,48 324.548 91,59

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
2002 69..29 1.192.670 10,91
2003 69,29 1.179.037 10,54
2004 69,1 1.177.513 10,32
2006 69,77 1.180.901 9,94
2007 69,77 1.231.013 10,34
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
2002 4.384.772 40,12
2003 4.857.613 43,42
2004 5.000.653 43,82
2006 5.166.036 43,50
2007 5.299.103 44,52
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil
2002 4.384.772 1.192.670 3,68
2003 4.857.613 1.179.037 4,12
2004 5.000.653 1.177.513 4,25
2006 5.166.036 1.180.901 4,37
2007 5.299.103 1.231.013 4,30

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 3 109.298 0,03
2003 2 111.879 0,02
2004 1 111.879 0,01
2005 2 116.698 0,02
2006 1 118.748 0,01
2007 2 118.748 0,02
2008 1 119.780 0,01
2009 0 121.722 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 313 109.298 2,86
2003 466 111.879 4,17
2004 420 111.879 3,75
2005 415 116.698 3,56
2006 370 118.748 3,12
2007 400 118.748 3,37
2008 398 119.780 3,32
2009 428 121.722 3,52

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal