Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Matadepera (Vallès Occidental)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 28 2,93 582 60,82 347 36,26 957
2001 86 9,86 591 67,54 198 22,60 875
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 7.346 3,49 72.539 34,5 130.398 62,01 210.283
2001 5.971 4,23 78.220 55,37 57.086 40,41 141.275
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 78 3,62 2.059 95,59 17 0,79 2.154
2001 201 6,59 2.843 93,41 0 0,00 3.044
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 21.380 13,85 129.551 83,95 3.395 2,2 154.326
2001 36.031 15,51 193.139 83,13 3.159 1,36 232.329
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 550 52,33 488 46,43 13 1,24 1.051
2001 180 22,10 626 76,89 8 1,01 814
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 39.597 23,1 127.792 74,55 4.023 2,35 171.412
2001 19.032 11,66 141.934 86,99 2.196 1,35 163.168
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 957 3.111 30,76 %
2001 875 3.919 22,33 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 57,67 %
2001 37,81 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 2.756 453,14 585 96,19
1996 2.889 475,01 598 98,32
1997 3.092 486,01 613 96,35
1998 3.234 508,33 647 101,70
1999 3.400 520,43 661 101,18
2000 3.518 508,09 691 99,80
2001 3.663 508,96 706 98,10
2002 3.776 509,99 728 98,33
2003 3.790 510,58 739 99,56
2004 3.932 509,92 814 105,56
2005 4.032 506,15 896 112,48
2006 4.199 507,98 1.068 129,20
2007 4.199 507,98 1.068 129,20
2008 4.277 505,56 1.137 134,40
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1995 278.561 391,54 38.622 54,29
1996 294.739 414,28 39.516 55,54
1997 311.190 430,35 40.596 56,14
1998 331.278 458,13 41.804 57,81
1999 355.627 478,32 43.984 59,16
2000 344.835 476,53 63.187 63,73
2001 353.485 494,89 42.581 59,61
2002 372.607 490,52 45.175 59,47
2003 377.352 485,39 44.975 57,85
2004 382.302 494,97 47.415 61,39
2005 388.217 494,33 51.738 65,88
2006 402.991 487,96 59.194 71,68
2007 413.921 499,19 65.519 79,02
2008 426.610 496,37 71.333 83,00

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
2004
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
2004 1.936 0,25
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil
2004 1.936

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 0 7.404 0,00
2003 0 7.423 0,00
2004 0 7.423 0,00
2005 0 7.966 0,00
2006 0 8.169 0,00
2007 0 8.169 0,00
2008 0 8.460 0,00
2009 0 8.616 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 1 7.404 0,13
2003 0 7.423 0,00
2004 1 7.423 0,13
2005 0 7.966 0,00
2006 1 8.169 0,12
2007 0 8.169 0,00
2008 3 8.460 0,35
2009 11 8.616 1,28

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal