Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Manlleu (Osona)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 102 1,51 2.497 36,93 4.162 61,56 6.761
2001 54 1,20 2.409 54,19 1.983 44,61 4.446
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 7.346 3,49 72.539 34,5 130.398 62,01 210.283
2001 5.971 4,23 78.220 55,37 57.086 40,41 141.275
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 449 16,10 2.318 83,11 22 0,79 2.789
2001 420 9,73 3.888 90,15 5 0,11 4.313
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 21.380 13,85 129.551 83,95 3.395 2,2 154.326
2001 36.031 15,51 193.139 83,13 3.159 1,36 232.329
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 447 18,95 1.883 79,82 29 1,23 2.359
2001 179 8,68 1.873 90,93 8 0,40 2.060
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 39.597 23,1 127.792 74,55 4.023 2,35 171.412
2001 19.032 11,66 141.934 86,99 2.196 1,35 163.168
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 6.761 9.550 70,80 %
2001 4.446 8.759 50,76 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 57,67 %
2001 37,81 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 6.946 407,75 772 45,32
1996 7.169 420,84 763 44,79
1997 7.366 428,95 750 43,68
1998 7.770 452,48 748 43,56
1999 8.059 464,23 758 43,66
2000 8.287 473,00 777 44,35
2001 8.536 477,62 791 44,26
2002 8.665 475,34 802 44,00
2003 8.834 476,25 808 43,56
2004 9.113 486,08 817 43,58
2005 9.384 481,53 867 44,49
2006 9.830 489,27 1.013 50,42
2007 9.830 489,27 1.013 50,42
2008 9.911 483,35 1.048 51,11
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1995 278.561 391,54 38.622 54,29
1996 294.739 414,28 39.516 55,54
1997 311.190 430,35 40.596 56,14
1998 331.278 458,13 41.804 57,81
1999 355.627 478,32 43.984 59,16
2000 344.835 476,53 63.187 63,73
2001 353.485 494,89 42.581 59,61
2002 372.607 490,52 45.175 59,47
2003 377.352 485,39 44.975 57,85
2004 382.302 494,97 47.415 61,39
2005 388.217 494,33 51.738 65,88
2006 402.991 487,96 59.194 71,68
2007 413.921 499,19 65.519 79,02
2008 426.610 496,37 71.333 83,00

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 0 18.229 0,00
2003 0 18.549 0,00
2004 1 18.549 0,05
2005 0 19.488 0,00
2006 0 19.979 0,00
2007 0 19.979 0,00
2008 0 20.505 0,00
2009 0 20.647 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 5 18.229 0,27
2003 6 18.549 0,32
2004 7 18.549 0,38
2005 3 19.488 0,15
2006 3 19.979 0,15
2007 12 19.979 0,60
2008 17 20.505 0,83
2009 22 20.647 1,07

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal