Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 461 26,18 905 51,39 395 22,43 1.761
2001 48 3,85 940 74,90 267 21,26 1.255
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 7.346 3,49 72.539 34,5 130.398 62,01 210.283
2001 5.971 4,23 78.220 55,37 57.086 40,41 141.275
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 83 3,75 2.124 96,07 4 0,18 2.211
2001 191 4,30 4.244 95,62 4 0,08 4.438
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 21.380 13,85 129.551 83,95 3.395 2,2 154.326
2001 36.031 15,51 193.139 83,13 3.159 1,36 232.329
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 295 19,29 1.222 79,92 12 0,78 1.529
2001 264 12,06 1.914 87,30 14 0,64 2.192
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 39.597 23,1 127.792 74,55 4.023 2,35 171.412
2001 19.032 11,66 141.934 86,99 2.196 1,35 163.168
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 1.761 3.972 44,34 %
2001 1.255 5.693 22,04 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 57,67 %
2001 37,81 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 3.636 474,18 522 68,08
1996 4.053 528,56 574 74,86
1997 4.408 516,76 621 72,80
1998 4.663 546,66 637 74,68
1999 5.002 556,09 649 72,15
2000 5.315 553,93 686 71,50
2001 5.677 556,08 707 69,25
2002 6.067 560,67 728 67,28
2003 6.322 552,86 730 63,84
2004 6.631 552,17 783 65,20
2005 6.934 557,44 873 70,18
2006 7.386 547,48 1.149 85,17
2007 7.386 547,48 1.149 85,17
2008 7.541 546,09 1.223 88,57
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1995 278.561 391,54 38.622 54,29
1996 294.739 414,28 39.516 55,54
1997 311.190 430,35 40.596 56,14
1998 331.278 458,13 41.804 57,81
1999 355.627 478,32 43.984 59,16
2000 344.835 476,53 63.187 63,73
2001 353.485 494,89 42.581 59,61
2002 372.607 490,52 45.175 59,47
2003 377.352 485,39 44.975 57,85
2004 382.302 494,97 47.415 61,39
2005 388.217 494,33 51.738 65,88
2006 402.991 487,96 59.194 71,68
2007 413.921 499,19 65.519 79,02
2008 426.610 496,37 71.333 83,00

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
2004
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
2004 126.380 10,52
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil
2004 126.380

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 0 10.821 0,00
2003 0 11.435 0,00
2004 0 11.435 0,00
2005 0 12.439 0,00
2006 0 12.938 0,00
2007 0 12.938 0,00
2008 0 13.809 0,00
2009 0 14.143 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 0 10.821 0,00
2003 0 11.435 0,00
2004 0 11.435 0,00
2005 0 12.439 0,00
2006 0 12.938 0,00
2007 0 12.938 0,00
2008 0 13.809 0,00
2009 0 14.143 0,00

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal