Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Llinars del Vallès (Vallès Oriental)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 15 0,74 910 45,03 1.096 54,23 2.021
2001 68 3,93 1.017 58,85 644 37,22 1.729
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 7.346 3,49 72.539 34,5 130.398 62,01 210.283
2001 5.971 4,23 78.220 55,37 57.086 40,41 141.275
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 216 17,90 987 81,77 4 0,33 1.207
2001 505 24,75 1.531 75,07 4 0,17 2.040
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 21.380 13,85 129.551 83,95 3.395 2,2 154.326
2001 36.031 15,51 193.139 83,13 3.159 1,36 232.329
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 461 31,02 1.008 67,83 17 1,14 1.486
2001 243 15,33 1.334 84,15 8 0,52 1.585
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 39.597 23,1 127.792 74,55 4.023 2,35 171.412
2001 19.032 11,66 141.934 86,99 2.196 1,35 163.168
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 2.021 3.228 62,61 %
2001 1.729 3.769 45,87 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 57,67 %
2001 37,81 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 2.536 419,87 403 66,72
1996 2.655 439,57 390 64,57
1997 2.803 433,36 408 63,08
1998 2.956 457,02 412 63,70
1999 3.121 465,13 417 62,15
2000 3.224 468,81 427 62,09
2001 3.344 468,68 438 61,39
2002 3.455 469,24 463 62,88
2003 3.553 465,60 463 60,67
2004 3.748 478,43 495 63,19
2005 3.890 476,37 524 64,17
2006 4.273 497,96 672 78,31
2007 4.273 497,96 672 78,31
2008 4.357 492,93 700 79,19
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1995 278.561 391,54 38.622 54,29
1996 294.739 414,28 39.516 55,54
1997 311.190 430,35 40.596 56,14
1998 331.278 458,13 41.804 57,81
1999 355.627 478,32 43.984 59,16
2000 344.835 476,53 63.187 63,73
2001 353.485 494,89 42.581 59,61
2002 372.607 490,52 45.175 59,47
2003 377.352 485,39 44.975 57,85
2004 382.302 494,97 47.415 61,39
2005 388.217 494,33 51.738 65,88
2006 402.991 487,96 59.194 71,68
2007 413.921 499,19 65.519 79,02
2008 426.610 496,37 71.333 83,00

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 1 7.363 0,14
2003 1 7.631 0,13
2004 0 7.631 0,00
2005 2 8.166 0,24
2006 0 8.425 0,00
2007 0 8.425 0,00
2008 0 8.839 0,00
2009 0 9.035 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 14 7.363 1,90
2003 23 7.631 3,01
2004 16 7.631 2,10
2005 24 8.166 2,94
2006 14 8.425 1,66
2007 21 8.425 2,49
2008 14 8.839 1,58
2009 23 9.035 2,55

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal