Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Hospitalet de Llobregat (L') (Barcelonès)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal desplaçaments interns. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 9,7 11,5 78,7
Repartiment modal desplaçaments de connexió. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 43,8 43,0 13,2
Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 8.163 13,56 9.374 15,57 42.654 70,86 60.191
2001 5.352 13,91 13.746 35,73 19.376 50,36 38.474
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 332.067 28,24 315.305 26,82 528.346 44,94 1.175.718
2001 338.730 34,9 354.737 36,55 277.140 28,55 970.606
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 30.978 49,96 28.901 46,61 2.122 3,42 62.001
2001 39.342 50,84 35.677 46,11 2.362 3,05 77.381
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 130.884 32,87 258.307 64,86 9.035 2,27 398.226
2001 213.177 35,76 372.894 62,55 10.123 1,7 596.193
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 14.409 35,20 23.396 57,16 3.129 7,64 40.934
2001 11.320 32,43 22.260 63,78 1.322 3,79 34.902
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 246.755 41,71 325.547 55,03 19.247 3,25 591.549
2001 221.698 38,18 350.403 60,34 8.586 1,48 580.686
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 60.191 122.192 49,26 %
2001 38.474 115.855 33,21 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 74,70 %
2001 61,95 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 85.562 335,47 10.089 39,56
1996 85.115 333,72 9.974 39,11
1997 85.004 342,04 9.988 40,19
1998 86.681 348,79 10.358 41,68
1999 88.405 356,49 10.616 42,81
2000 89.291 369,30 10.758 44,49
2001 89.796 370,32 10.848 44,74
2002 89.315 365,56 10.951 44,82
2003 86.185 349,76 10.385 42,14
2004 87.037 347,40 10.840 43,27
2005 86.679 342,76 11.953 47,27
2006 86.754 344,47 14.495 57,55
2007 86.754 344,47 14.495 57,55
2008 85.936 338,62 15.440 60,84
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1995 1.187.780 389,87 195.118 64,04
1996 1.203.332 394,97 194.447 63,82
1997 1.261.860 402,09 203.219 64,76
1998 1.303.002 415,20 210.245 66,99
1999 1.338.297 425,72 216.554 68,89
2000 1.346.486 429,32 221.375 70,58
2001 1.338.297 425,72 216.554 68,89
2002 1.372.011 427,62 228.605 71,25
2003 1.365.405 401,57 227.966 67,05
2004 1.392.077 406,94 238.310 69,66
2005 1.409.515 405,73 259.466 74,69
2006 1.388.662 395,74 280.018 79,80
2007 1.428.516 408,09 307.278 87,78
2008 1.422.678 401,48 324.548 91,59

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
2002 9.0.1 1.652.687 6,76
2003 90,1 1.652.687 6,71
2004 74,7 2.348.410 9,37
2006 74,70 2.348.410 9,46
2007 74,70 2.348.410 9,32
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
2002 4.428.860 18,13
2003 4.428.860 17,97
2004 7.083.952 28,28
2006 8.093.720 32,62
2007 8.585.781 34,09
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil
2002 4.428.860 1.652.687 2,68
2003 4.428.860 1.652.687 2,68
2004 7.083.952 2.348.410 3,02
2006 8.093.720 2.348.410 3,45
2007 8.585.781 2.348.410 3,66

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 6 244.323 0,02
2003 4 246.415 0,02
2004 2 246.415 0,01
2005 2 252.884 0,01
2006 3 248.150 0,01
2007 1 248.150 0,00
2008 7 253.782 0,03
2009 3 257.038 0,01
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 578 244.323 2,37
2003 398 246.415 1,62
2004 399 246.415 1,62
2005 320 252.884 1,27
2006 526 248.150 2,12
2007 558 248.150 2,25
2008 592 253.782 2,33
2009 400 257.038 1,56

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal