Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Franqueses del Vallès (Les) (Vallès Oriental)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 74 3,27 936 41,34 1.254 55,39 2.264
2001 117 5,29 1.388 63,05 697 31,65 2.202
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 7.346 3,49 72.539 34,5 130.398 62,01 210.283
2001 5.971 4,23 78.220 55,37 57.086 40,41 141.275
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 367 12,56 2.287 78,27 268 9,17 2.922
2001 614 12,77 3.854 80,18 339 7,05 4.807
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 21.380 13,85 129.551 83,95 3.395 2,2 154.326
2001 36.031 15,51 193.139 83,13 3.159 1,36 232.329
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 192 6,34 2.704 89,30 132 4,36 3.028
2001 203 5,45 3.431 91,98 96 2,56 3.730
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 39.597 23,1 127.792 74,55 4.023 2,35 171.412
2001 19.032 11,66 141.934 86,99 2.196 1,35 163.168
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 2.264 5.186 43,66 %
2001 2.202 7.009 31,42 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 57,67 %
2001 37,81 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 4.520 418,13 498 46,07
1996 4.729 437,47 487 45,05
1997 4.962 444,78 481 43,12
1998 5.296 474,72 480 43,03
1999 5.729 489,41 491 41,94
2000 6.090 495,12 511 41,54
2001 6.461 499,27 546 42,19
2002 6.867 505,63 560 41,23
2003 7.207 510,37 582 41,22
2004 7.562 512,54 640 43,38
2005 7.864 517,50 712 46,85
2006 8.746 535,74 993 60,83
2007 8.746 535,74 993 60,83
2008 8.884 523,27 1.059 62,37
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1995 278.561 391,54 38.622 54,29
1996 294.739 414,28 39.516 55,54
1997 311.190 430,35 40.596 56,14
1998 331.278 458,13 41.804 57,81
1999 355.627 478,32 43.984 59,16
2000 344.835 476,53 63.187 63,73
2001 353.485 494,89 42.581 59,61
2002 372.607 490,52 45.175 59,47
2003 377.352 485,39 44.975 57,85
2004 382.302 494,97 47.415 61,39
2005 388.217 494,33 51.738 65,88
2006 402.991 487,96 59.194 71,68
2007 413.921 499,19 65.519 79,02
2008 426.610 496,37 71.333 83,00

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 0 13.581 0,00
2003 0 14.121 0,00
2004 0 14.121 0,00
2005 0 15.196 0,00
2006 0 15.817 0,00
2007 0 15.817 0,00
2008 0 16.978 0,00
2009 0 17.660 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 2 13.581 0,14
2003 1 14.121 0,07
2004 4 14.121 0,28
2005 0 15.196 0,00
2006 3 15.817 0,19
2007 9 15.817 0,57
2008 10 16.978 0,59
2009 3 17.660 0,17

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal