Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal desplaçaments interns. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 5,1 15,0 79,9
Repartiment modal desplaçaments de connexió. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 36,7 53,4 10,0
Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 1.101 5,89 2.981 15,94 14.624 78,18 18.706
2001 1.234 10,76 3.765 32,83 6.468 56,41 11.467
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 332.067 28,24 315.305 26,82 528.346 44,94 1.175.718
2001 338.730 34,9 354.737 36,55 277.140 28,55 970.606
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 8.314 41,18 10.840 53,70 1.033 5,12 20.187
2001 11.357 40,98 15.415 55,62 942 3,40 27.714
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 130.884 32,87 258.307 64,86 9.035 2,27 398.226
2001 213.177 35,76 372.894 62,55 10.123 1,7 596.193
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 4.333 25,80 11.619 69,19 840 5,00 16.792
2001 4.564 25,79 12.482 70,53 651 3,68 17.697
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 246.755 41,71 325.547 55,03 19.247 3,25 591.549
2001 221.698 38,18 350.403 60,34 8.586 1,48 580.686
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 18.706 38.893 48,10 %
2001 11.467 39.181 29,27 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 74,70 %
2001 61,95 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 27.955 338,89 2.770 33,58
1996 28.528 345,84 2.775 33,64
1997 29.220 363,75 2.823 35,14
1998 30.433 378,85 2.942 36,62
1999 31.511 392,27 3.104 38,64
2000 31.947 394,42 3.188 39,36
2001 32.451 399,91 3.283 40,46
2002 32.710 399,48 3.307 40,39
2003 31.719 383,00 3.200 38,64
2004 32.206 386,50 3.362 40,35
2005 32.662 388,23 3.692 43,88
2006 33.220 393,24 4.436 52,51
2007 33.220 393,24 4.436 52,51
2008 33.021 387,66 4.791 56,25
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1995 1.187.780 389,87 195.118 64,04
1996 1.203.332 394,97 194.447 63,82
1997 1.261.860 402,09 203.219 64,76
1998 1.303.002 415,20 210.245 66,99
1999 1.338.297 425,72 216.554 68,89
2000 1.346.486 429,32 221.375 70,58
2001 1.338.297 425,72 216.554 68,89
2002 1.372.011 427,62 228.605 71,25
2003 1.365.405 401,57 227.966 67,05
2004 1.392.077 406,94 238.310 69,66
2005 1.409.515 405,73 259.466 74,69
2006 1.388.662 395,74 280.018 79,80
2007 1.428.516 408,09 307.278 87,78
2008 1.422.678 401,48 324.548 91,59

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 0 81.881 0,00
2003 3 82.817 0,04
2004 3 82.817 0,04
2005 1 84.131 0,01
2006 0 84.289 0,00
2007 0 84.289 0,00
2008 0 85.180 0,00
2009 1 86.519 0,01
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 120 81.881 1,47
2003 165 82.817 1,99
2004 136 82.817 1,64
2005 163 84.131 1,94
2006 176 84.289 2,09
2007 181 84.289 2,15
2008 182 85.180 2,14
2009 190 86.519 2,20

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal