Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Castelldefels (Baix Llobregat)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal desplaçaments interns. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 3,2 34,2 62,6
Repartiment modal desplaçaments de connexió. EMQ
Any
% transport públic
% vehicle privat
% a peu o bicicleta
2006 27,9 71,1 0,9
Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 780 7,46 3.408 32,62 6.261 59,92 10.449
2001 840 9,19 4.229 46,25 4.073 44,56 9.142
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 332.067 28,24 315.305 26,82 528.346 44,94 1.175.718
2001 338.730 34,9 354.737 36,55 277.140 28,55 970.606
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 2.286 23,46 7.421 76,17 36 0,37 9.743
2001 4.911 30,68 11.031 68,91 65 0,40 16.007
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 130.884 32,87 258.307 64,86 9.035 2,27 398.226
2001 213.177 35,76 372.894 62,55 10.123 1,7 596.193
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 895 28,92 2.160 69,79 40 1,29 3.095
2001 1.084 31,13 2.384 68,48 13 0,38 3.481
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 246.755 41,71 325.547 55,03 19.247 3,25 591.549
2001 221.698 38,18 350.403 60,34 8.586 1,48 580.686
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 10.449 20.192 51,75 %
2001 9.142 25.149 36,35 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1996 74,70 %
2001 61,95 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 15.159 393,65 2.431 63,13
1996 16.346 424,47 2.586 67,15
1997 17.488 424,53 2.788 67,68
1998 18.612 451,81 2.890 70,16
1999 19.873 458,89 2.972 68,63
2000 20.685 458,74 3.051 67,66
2001 21.690 463,60 3.172 67,80
2002 22.680 463,03 3.311 67,60
2003 23.248 443,62 3.263 62,27
2004 24.315 450,58 3.441 63,76
2005 25.126 443,00 3.760 66,29
2006 26.325 446,53 4.722 80,09
2007 26.325 446,53 4.722 80,09
2008 26.639 439,79 5.081 83,88
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants)
1995 1.187.780 389,87 195.118 64,04
1996 1.203.332 394,97 194.447 63,82
1997 1.261.860 402,09 203.219 64,76
1998 1.303.002 415,20 210.245 66,99
1999 1.338.297 425,72 216.554 68,89
2000 1.346.486 429,32 221.375 70,58
2001 1.338.297 425,72 216.554 68,89
2002 1.372.011 427,62 228.605 71,25
2003 1.365.405 401,57 227.966 67,05
2004 1.392.077 406,94 238.310 69,66
2005 1.409.515 405,73 259.466 74,69
2006 1.388.662 395,74 280.018 79,80
2007 1.428.516 408,09 307.278 87,78
2008 1.422.678 401,48 324.548 91,59

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 2 48.982 0,04
2003 1 52.405 0,02
2004 0 52.405 0,00
2005 0 56.718 0,00
2006 1 58.663 0,02
2007 0 58.663 0,00
2008 2 60.572 0,03
2009 0 62.080 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 16 48.982 0,33
2003 57 52.405 1,09
2004 39 52.405 0,74
2005 190 56.718 3,35
2006 87 58.663 1,48
2007 95 58.663 1,62
2008 30 60.572 0,50
2009 11 62.080 0,18

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal