Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Cardedeu (Vallès Oriental)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 29 0,78 1.538 41,38 2.150 57,84 3.717
2001 112 4,45 1.374 54,34 1.042 41,22 2.528
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 7.346 3,49 72.539 34,5 130.398 62,01 210.283
2001 5.971 4,23 78.220 55,37 57.086 40,41 141.275
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 431 19,88 1.729 79,75 8 0,37 2.168
2001 1.133 26,66 3.103 73,02 14 0,32 4.250
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 21.380 13,85 129.551 83,95 3.395 2,2 154.326
2001 36.031 15,51 193.139 83,13 3.159 1,36 232.329
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 365 18,36 1.615 81,24 8 0,40 1.988
2001 266 12,22 1.899 87,17 13 0,60 2.178
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 39.597 23,1 127.792 74,55 4.023 2,35 171.412
2001 19.032 11,66 141.934 86,99 2.196 1,35 163.168
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 3.717 5.885 63,16 %
2001 2.528 6.778 37,30 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 57,67 %
2001 37,81 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 4.133 382,51 594 54,97
1996 4.331 400,83 606 56,09
1997 4.528 400,11 630 55,67
1998 4.835 427,23 652 57,61
1999 5.167 442,53 685 58,67
2000 5.493 454,79 724 59,94
2001 5.852 463,16 748 59,20
2002 6.110 464,04 790 60,00
2003 6.317 455,44 776 55,95
2004 6.715 462,66 806 55,53
2005 7.112 473,57 885 58,93
2006 7.677 486,66 1.124 71,25
2007 7.677 486,66 1.124 71,25
2008 7.791 483,85 1.198 74,40
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1995 278.561 391,54 38.622 54,29
1996 294.739 414,28 39.516 55,54
1997 311.190 430,35 40.596 56,14
1998 331.278 458,13 41.804 57,81
1999 355.627 478,32 43.984 59,16
2000 344.835 476,53 63.187 63,73
2001 353.485 494,89 42.581 59,61
2002 372.607 490,52 45.175 59,47
2003 377.352 485,39 44.975 57,85
2004 382.302 494,97 47.415 61,39
2005 388.217 494,33 51.738 65,88
2006 402.991 487,96 59.194 71,68
2007 413.921 499,19 65.519 79,02
2008 426.610 496,37 71.333 83,00

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
2004
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
2004 15.045 1,04
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil
2004 15.045

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 0 13.167 0,00
2003 1 13.870 0,07
2004 0 13.870 0,00
2005 1 15.018 0,07
2006 1 15.561 0,06
2007 0 15.561 0,00
2008 0 16.102 0,00
2009 0 16.596 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 1 13.167 0,08
2003 1 13.870 0,07
2004 2 13.870 0,14
2005 2 15.018 0,13
2006 4 15.561 0,26
2007 5 15.561 0,32
2008 0 16.102 0,00
2009 29 16.596 1,75

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal