Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Canet de Mar (Maresme)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 71 2,33 743 24,35 2.237 73,32 3.051
2001 110 4,56 922 38,19 1.382 57,26 2.414
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 7.346 3,49 72.539 34,5 130.398 62,01 210.283
2001 5.971 4,23 78.220 55,37 57.086 40,41 141.275
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 300 21,23 1.102 77,99 11 0,78 1.413
2001 889 31,06 1.966 68,68 7 0,26 2.862
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 21.380 13,85 129.551 83,95 3.395 2,2 154.326
2001 36.031 15,51 193.139 83,13 3.159 1,36 232.329
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 284 34,80 524 64,22 8 0,98 816
2001 169 22,63 577 77,23 1 0,14 747
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 39.597 23,1 127.792 74,55 4.023 2,35 171.412
2001 19.032 11,66 141.934 86,99 2.196 1,35 163.168
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 3.051 4.464 68,35 %
2001 2.414 5.276 45,75 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 57,67 %
2001 37,81 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 3.186 336,96 527 55,74
1996 3.333 352,51 530 56,05
1997 3.434 357,22 544 56,59
1998 3.627 377,30 553 57,53
1999 3.841 389,87 576 58,47
2000 4.007 395,25 589 58,10
2001 4.268 403,21 608 57,44
2002 4.507 407,32 627 56,67
2003 4.708 401,64 637 54,34
2004 4.936 409,73 674 55,95
2005 5.082 408,88 762 61,31
2006 5.461 414,31 1.005 76,25
2007 5.461 414,31 1.005 76,25
2008 5.531 413,35 1.092 81,61
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1995 278.561 391,54 38.622 54,29
1996 294.739 414,28 39.516 55,54
1997 311.190 430,35 40.596 56,14
1998 331.278 458,13 41.804 57,81
1999 355.627 478,32 43.984 59,16
2000 344.835 476,53 63.187 63,73
2001 353.485 494,89 42.581 59,61
2002 372.607 490,52 45.175 59,47
2003 377.352 485,39 44.975 57,85
2004 382.302 494,97 47.415 61,39
2005 388.217 494,33 51.738 65,88
2006 402.991 487,96 59.194 71,68
2007 413.921 499,19 65.519 79,02
2008 426.610 496,37 71.333 83,00

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 0 11.065 0,00
2003 0 11.722 0,00
2004 0 11.722 0,00
2005 0 12.429 0,00
2006 0 12.766 0,00
2007 0 12.766 0,00
2008 0 13.381 0,00
2009 0 13.548 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 0 11.065 0,00
2003 0 11.722 0,00
2004 2 11.722 0,17
2005 0 12.429 0,00
2006 10 12.766 0,78
2007 15 12.766 1,17
2008 2 13.381 0,15
2009 9 13.548 0,66

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal