Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Calella (Maresme)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 162 3,68 1.128 25,60 3.116 70,72 4.406
2001 161 4,77 1.115 32,96 2.107 62,27 3.383
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 7.346 3,49 72.539 34,5 130.398 62,01 210.283
2001 5.971 4,23 78.220 55,37 57.086 40,41 141.275
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 227 13,89 1.328 81,27 79 4,83 1.634
2001 670 24,41 1.952 71,18 121 4,41 2.743
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 21.380 13,85 129.551 83,95 3.395 2,2 154.326
2001 36.031 15,51 193.139 83,13 3.159 1,36 232.329
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 950 27,48 2.162 62,54 345 9,98 3.457
2001 626 21,49 2.104 72,17 185 6,34 2.915
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 39.597 23,1 127.792 74,55 4.023 2,35 171.412
2001 19.032 11,66 141.934 86,99 2.196 1,35 163.168
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 4.406 6.040 72,95 %
2001 3.383 6.126 55,22 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 57,67 %
2001 37,81 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 4.557 389,92 635 54,33
1996 4.722 404,04 654 55,96
1997 4.834 396,65 661 54,24
1998 5.032 412,90 678 55,63
1999 5.241 419,18 687 54,95
2000 5.426 415,63 692 53,01
2001 5.591 404,73 708 51,25
2002 5.820 400,55 733 50,45
2003 5.955 386,69 743 48,25
2004 6.350 396,68 821 51,29
2005 6.506 384,36 939 55,47
2006 6.942 384,94 1.196 66,32
2007 6.942 384,94 1.196 66,32
2008 7.013 376,74 1.277 68,60
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1995 278.561 391,54 38.622 54,29
1996 294.739 414,28 39.516 55,54
1997 311.190 430,35 40.596 56,14
1998 331.278 458,13 41.804 57,81
1999 355.627 478,32 43.984 59,16
2000 344.835 476,53 63.187 63,73
2001 353.485 494,89 42.581 59,61
2002 372.607 490,52 45.175 59,47
2003 377.352 485,39 44.975 57,85
2004 382.302 494,97 47.415 61,39
2005 388.217 494,33 51.738 65,88
2006 402.991 487,96 59.194 71,68
2007 413.921 499,19 65.519 79,02
2008 426.610 496,37 71.333 83,00

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 0 14.530 0,00
2003 1 15.400 0,06
2004 0 15.400 0,00
2005 0 16.927 0,00
2006 0 17.673 0,00
2007 0 17.673 0,00
2008 0 18.615 0,00
2009 0 18.627 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 2 14.530 0,14
2003 1 15.400 0,06
2004 0 15.400 0,00
2005 0 16.927 0,00
2006 0 17.673 0,00
2007 0 17.673 0,00
2008 0 18.615 0,00
2009 0 18.627 0,00

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal