Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Begues (Baix Llobregat)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 82 11,25 411 56,38 236 32,37 729
2001 41 5,26 520 66,52 221 28,22 782
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 7.346 3,49 72.539 34,5 130.398 62,01 210.283
2001 5.971 4,23 78.220 55,37 57.086 40,41 141.275
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 68 6,99 905 93,01 0 0,00 973
2001 158 8,39 1.723 91,55 1 0,06 1.882
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 21.380 13,85 129.551 83,95 3.395 2,2 154.326
2001 36.031 15,51 193.139 83,13 3.159 1,36 232.329
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 383 69,76 166 30,24 0 0,00 549
2001 41 17,70 191 82,30 0 0,00 232
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 39.597 23,1 127.792 74,55 4.023 2,35 171.412
2001 19.032 11,66 141.934 86,99 2.196 1,35 163.168
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 729 1.702 42,83 %
2001 782 2.664 29,35 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 57,67 %
2001 37,81 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 1.181 380,35 240 77,29
1996 1.339 431,24 262 84,38
1997 1.485 414,80 271 75,70
1998 1.772 494,97 290 81,01
1999 2.223 579,21 327 85,20
2000 2.670 637,38 337 80,45
2001 3.125 686,36 348 76,43
2002 3.497 732,36 378 79,16
2003 3.749 746,37 384 76,45
2004 4.154 786,15 418 79,11
2005 3.320 606,95 463 84,64
2006 2.923 495,59 630 106,82
2007 2.923 495,59 630 106,82
2008 2.978 489,96 681 112,04
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1995 278.561 391,54 38.622 54,29
1996 294.739 414,28 39.516 55,54
1997 311.190 430,35 40.596 56,14
1998 331.278 458,13 41.804 57,81
1999 355.627 478,32 43.984 59,16
2000 344.835 476,53 63.187 63,73
2001 353.485 494,89 42.581 59,61
2002 372.607 490,52 45.175 59,47
2003 377.352 485,39 44.975 57,85
2004 382.302 494,97 47.415 61,39
2005 388.217 494,33 51.738 65,88
2006 402.991 487,96 59.194 71,68
2007 413.921 499,19 65.519 79,02
2008 426.610 496,37 71.333 83,00

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 0 4.775 0,00
2003 0 5.023 0,00
2004 0 5.023 0,00
2005 0 5.470 0,00
2006 0 5.699 0,00
2007 0 5.699 0,00
2008 0 6.078 0,00
2009 0 6.271 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 3 4.775 0,63
2003 0 5.023 0,00
2004 0 5.023 0,00
2005 0 5.470 0,00
2006 0 5.699 0,00
2007 0 5.699 0,00
2008 7 6.078 1,15
2009 5 6.271 0,80

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal