Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Argentona (Maresme)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 103 5,19 670 33,77 1.211 61,04 1.984
2001 40 2,57 869 55,76 650 41,67 1.559
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 7.346 3,49 72.539 34,5 130.398 62,01 210.283
2001 5.971 4,23 78.220 55,37 57.086 40,41 141.275
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 178 8,24 1.936 89,63 46 2,13 2.160
2001 410 11,41 3.161 87,86 26 0,73 3.598
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 21.380 13,85 129.551 83,95 3.395 2,2 154.326
2001 36.031 15,51 193.139 83,13 3.159 1,36 232.329
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 221 12,87 1.422 82,82 74 4,31 1.717
2001 219 10,01 1.914 87,44 56 2,55 2.189
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 39.597 23,1 127.792 74,55 4.023 2,35 171.412
2001 19.032 11,66 141.934 86,99 2.196 1,35 163.168
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 1.984 4.144 47,88 %
2001 1.559 5.157 30,23 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 57,67 %
2001 37,81 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 3.795 437,41 686 79,07
1996 3.950 455,28 696 80,22
1997 4.081 455,52 729 81,37
1998 4.269 476,50 732 81,71
1999 4.474 485,62 763 82,82
2000 4.706 496,31 796 83,95
2001 4.951 505,67 795 81,20
2002 5.130 510,14 811 80,65
2003 5.235 508,15 815 79,11
2004 5.455 524,37 869 83,53
2005 5.602 515,46 964 88,70
2006 5.883 515,96 1.234 108,23
2007 5.883 515,96 1.234 108,23
2008 5.951 515,51 1.369 118,59
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1995 278.561 391,54 38.622 54,29
1996 294.739 414,28 39.516 55,54
1997 311.190 430,35 40.596 56,14
1998 331.278 458,13 41.804 57,81
1999 355.627 478,32 43.984 59,16
2000 344.835 476,53 63.187 63,73
2001 353.485 494,89 42.581 59,61
2002 372.607 490,52 45.175 59,47
2003 377.352 485,39 44.975 57,85
2004 382.302 494,97 47.415 61,39
2005 388.217 494,33 51.738 65,88
2006 402.991 487,96 59.194 71,68
2007 413.921 499,19 65.519 79,02
2008 426.610 496,37 71.333 83,00

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 0 10.056 0,00
2003 0 10.302 0,00
2004 0 10.302 0,00
2005 0 10.868 0,00
2006 0 11.161 0,00
2007 0 11.161 0,00
2008 0 11.544 0,00
2009 0 11.633 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 3 10.056 0,30
2003 4 10.302 0,39
2004 2 10.302 0,19
2005 0 10.868 0,00
2006 3 11.161 0,27
2007 1 11.161 0,09
2008 3 11.544 0,26
2009 1 11.633 0,09

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal