Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Arenys de Mar (Maresme)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 5 0,13 1.039 26,67 2.852 73,20 3.896
2001 120 4,15 1.131 39,26 1.630 56,59 2.881
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 7.346 3,49 72.539 34,5 130.398 62,01 210.283
2001 5.971 4,23 78.220 55,37 57.086 40,41 141.275
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 459 22,82 1.542 76,68 10 0,50 2.011
2001 1.042 30,31 2.382 69,28 14 0,40 3.438
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 21.380 13,85 129.551 83,95 3.395 2,2 154.326
2001 36.031 15,51 193.139 83,13 3.159 1,36 232.329
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 513 29,07 1.238 70,14 14 0,79 1.765
2001 333 19,93 1.328 79,52 9 0,55 1.670
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 39.597 23,1 127.792 74,55 4.023 2,35 171.412
2001 19.032 11,66 141.934 86,99 2.196 1,35 163.168
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 3.896 5.907 65,96 %
2001 2.881 6.319 45,59 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 57,67 %
2001 37,81 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 4.403 372,28 772 65,27
1996 4.565 385,98 788 66,63
1997 4.718 385,52 821 67,09
1998 4.915 401,62 860 70,27
1999 5.138 416,20 896 72,58
2000 5.262 417,29 914 72,48
2001 5.397 421,02 943 73,56
2002 5.548 423,29 948 72,33
2003 5.606 417,39 944 70,29
2004 5.862 436,55 1.009 75,14
2005 6.088 439,25 1.082 78,07
2006 6.399 451,78 1.301 91,85
2007 6.399 451,78 1.301 91,85
2008 6.426 444,74 1.403 97,10
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1995 278.561 391,54 38.622 54,29
1996 294.739 414,28 39.516 55,54
1997 311.190 430,35 40.596 56,14
1998 331.278 458,13 41.804 57,81
1999 355.627 478,32 43.984 59,16
2000 344.835 476,53 63.187 63,73
2001 353.485 494,89 42.581 59,61
2002 372.607 490,52 45.175 59,47
2003 377.352 485,39 44.975 57,85
2004 382.302 494,97 47.415 61,39
2005 388.217 494,33 51.738 65,88
2006 402.991 487,96 59.194 71,68
2007 413.921 499,19 65.519 79,02
2008 426.610 496,37 71.333 83,00

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 0 13.107 0,00
2003 0 13.431 0,00
2004 0 13.431 0,00
2005 0 13.860 0,00
2006 0 14.016 0,00
2007 0 14.016 0,00
2008 0 14.449 0,00
2009 0 14.627 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 4 13.107 0,31
2003 4 13.431 0,30
2004 1 13.431 0,07
2005 1 13.860 0,07
2006 2 14.016 0,21
2007 1 14.016 0,07
2008 2 14.449 0,14
2009 2 14.627 0,14

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal