Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Abrera (Baix Llobregat)

Indicadors generals de mobilitat:

Repartiment modal intern - intern. EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 56 2,81 655 32,90 1.280 64,29 1.991
2001 74 3,56 1.270 60,67 749 35,77 2.093
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 7.346 3,49 72.539 34,5 130.398 62,01 210.283
2001 5.971 4,23 78.220 55,37 57.086 40,41 141.275
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 210 11,59 1.588 87,64 14 0,77 1.812
2001 427 15,10 2.390 84,59 9 0,32 2.826
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 21.380 13,85 129.551 83,95 3.395 2,2 154.326
2001 36.031 15,51 193.139 83,13 3.159 1,36 232.329
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO
Any
Transport públic
%
Vehicle privat
%
A peu o bicicleta
%
Total
1996 484 16,54 2.433 83,15 9 0,31 2.926
2001 1.041 15,87 5.489 83,67 30 0,46 6.560
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 39.597 23,1 127.792 74,55 4.023 2,35 171.412
2001 19.032 11,66 141.934 86,99 2.196 1,35 163.168
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO
Any
Mobilitat interna per motius de feina o estudis
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis
taxa d'autocontenció
1996 1.991 3.803 52,35 %
2001 2.093 4.919 42,55 %
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1996 57,67 %
2001 37,81 %

Indicadors de circulació i mobilitat en vehicle privat:

Índex de motorització.
Any
Núm. turismes
Taxa motorització (turismes)
Núm. motocicletes
Taxa motorització (motocicletes)
1995 2.805 400,54 299 42,70
1996 3.078 439,53 306 43,70
1997 3.336 452,46 326 44,22
1998 3.687 500,07 339 45,98
1999 4.035 522,13 348 45,03
2000 4.288 524,40 363 44,39
2001 4.594 543,41 393 46,49
2002 4.869 551,85 405 45,90
2003 5.060 552,04 410 44,73
2004 5.387 571,75 467 49,56
2005 5.739 583,29 533 54,17
2006 6.518 601,29 801 73,89
2007 6.518 601,29 801 73,89
2008 6.559 581,57 844 74,84
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants)
1995 278.561 391,54 38.622 54,29
1996 294.739 414,28 39.516 55,54
1997 311.190 430,35 40.596 56,14
1998 331.278 458,13 41.804 57,81
1999 355.627 478,32 43.984 59,16
2000 344.835 476,53 63.187 63,73
2001 353.485 494,89 42.581 59,61
2002 372.607 490,52 45.175 59,47
2003 377.352 485,39 44.975 57,85
2004 382.302 494,97 47.415 61,39
2005 388.217 494,33 51.738 65,88
2006 402.991 487,96 59.194 71,68
2007 413.921 499,19 65.519 79,02
2008 426.610 496,37 71.333 83,00

Indicadors de transport públic:

Km útils / habitant.
Any
Km. de xarxa
km. útils
km útils / habitant
2004
Viatges any / habitant.
Any
viatges any
viatges / habitant
2004 8.969 0,95
Viatges any / km útil.
Any
viatges any
km útils
viatges / km útil
2004 8.969

Indicadors de seguretat viària:

Víctimes mortals * 1.000 / habitants.
Any
Víctimes mortals
Habitants
Víctimes mortals * 1000 / habitants
2002 1 8.823 0,11
2003 0 9.166 0,00
2004 0 9.166 0,00
2005 0 9.839 0,00
2006 0 10.244 0,00
2007 0 10.244 0,00
2008 0 11.278 0,00
2009 0 11.521 0,00
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants.
Any
Accidents amb víctimes
Habitants
Accidents amb víctimes * 1000 / habitants
2002 7 8.823 0,79
2003 0 9.166 0,00
2004 2 9.166 0,22
2005 0 9.839 0,00
2006 0 10.244 0,00
2007 1 10.244 0,10
2008 0 11.278 0,00
2009 1 11.521 0,09

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal