Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Municipis

Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
Pertany a l'AMTU:
No
Pertany a l'ATM:
Si
Pertany a l'EMT:
No
Pertany a la zona especial de protecció
de l'ambient atmosfèric:
Si
Està obligat a realitzar pla de mobilitat :
Decret 152/2007 (1)
PDM de la RMB (2)

Serveis de mobilitat:

Té servei de transport públic urbà:
Si
Té servei de cotxe compartit:
No
Té servei de bicicleta pública:
No
Servei de carsharing:
No
Policia local:
Si
Té informació sobre mobilitat a la pàgina web municipal:
Si

Eines de planificació:

Pla de mobilitat:
Si (1998)
Òrgan de participació en mobilitat:
No
Pla de seguretat viària local:
Si (2010)
Agenda 21:
Si ()
Pacte d'alcaldes i alcaldesses:
Si
(1) Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig
(2) PDM de la RMB: Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal