Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Jornades
V Jornada tècnica de seguretat viària:

09.00 h Acreditació i lliurament de documentació

09.30 h Presentació de la jornada

Il.lma. Sra. Anna Hernández, presidenta delegada de l'Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge. Diputació de Barcelona

Sr. Josep Pérez Moya,, director del Servei Català de Trànsit de la Generalitat de Catalunya

Il.lm. Sr. Manuel Bustos Garrido,, president de la Federació de Municipis de Catalunya

Il.lm. Sr. Salvador Esteve Figueras,, president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques

Bloc I: IntroduccióModerador: Paloma Sánchez-Contador Escudero, Cap de l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària. Diputació de Barcelona

10:00 h - Aspectes pràctics i criteris judicials en matèria de responsabilitat patrimonial
Sra. Susana Martínez, cap del Servei d'Assistència Jurídica Local. Diputació de Barcelona

10.30 h - Gestió de la informació i polítiques de prevenció
Sr. Francesc Xavier Almirall, responsable de l'Oficina del Pla Català de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit.

Bloc II: Trets de l'existència de responsabilitatModerador: Paloma Sánchez-Contador Escudero, Cap de l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària. Diputació de Barcelona

11.30 h - L'accident: relació causal, delimitació de responsabilitats
Sr. Josep Riba, professor de la UAB, advocat penalista

12.00 h - El dany: valoració, prova i preparació de l'acte al judici
Sra. Susana Sánchez, cap del Servei d'Assessoria Jurídica

12.30 h - L'assegurança de responsabilitat penal i patrimonial: cobertura, necessitats i exigències. Diversos aspectes relacionats amb l'assegurança
Sr. Joan Gener, director de la Divisió de Sinistres del RACC Univeral

Bloc III: Després de la reclamacióModerador: Vicenç Izquierdo Camón, Gerent de Serveis d'Infraestructures i Mobilitat. Diputació de Barcelona

16.00 h - Importància de l'enginyeria en la preparació de la prova
Sr. Javier López, UPRA i Sr. Julià Cabrerizo, gerent d'UPRA

16.30 h - Criteris de la jurisdicció contenciosa - administrativa davant les reclamacions de responsabilitat patrimonial
Il.lm. Sr. Eduard Paricio, magistrat del Jutjat de Contenciós Administratiu núm. 12

17.00 h - Sensibilitat de la judicatura en el procés penal davant les reclamacions de responsabilitat patrimonial
Sr. Josep Grau, magistrat de la Secció Tercera de l'Audiència Provincial de Barcelona

Cloenda:

Sra. Petra Mahillo García, secretaria general de la Diputació de Barcelona


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal