Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Jornades
VI Jornada tècnica de mobilitat 2009:

La Diputació de Barcelona, mitjançant l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, promou anualment unes jornades tècniques en matèria de mobilitat que han esdevingut punt de trobada de tècnics, professionals i responsables d'administracions públiques que treballen en l'àmbit de les polítiques de mobilitat local.

En anteriors edicions hem debatut conjuntament sobre la planificació i la gestió de les polítiques de mobilitat. Enguany us proposem abordar la problemàtica de la mobilitat en zones de baixa densitat.

A les zones rurals o d'urbanitzacions periurbanes (només a la província de Barcelona es comptabilitzen unes 1.150 urbanitzacions), garantir la mobilitat de la població amb línies d'autobús regular implica assumir despeses importants per a les administracions però obtenint a canvi rendibilitats socials força deficitàries (sovint els itineraris són llargs mentre que l'ocupació dels autobusos és escassa).

Tot i que el grau de motorització dels residents en aquestes zones és elevat, hi ha segments de població captiva (gent gran, persones amb mobilitat reduïda, joves...) que depenen del transport públic per desplaçar-se i als quals s'ha de garantir l'accés als serveis i equipaments bàsics.

Cal, per tant, cercar alternatives de transport públic que siguin més flexibles i eficients, que generin el mínim impacte ambiental possible, i que alhora s'adaptin millor a les necessitats reals de la població de cada lloc.

Objectius

Aquesta Jornada vol ser un espai de debat i reflexió entre tots els assistents sobre la mobilitat i el transport públic en zones amb baixa densitat de població.

Amb aquest objectiu es reuneixen un seguit de ponents, responsables de diferents administracions, institucions i operadors de transport públic, que exposaran la seva experiència en la implantació i gestió de diferents tipologies de transports adaptats a la demanda, que van des de la prestació de serveis amb autobusos petits i amb itineraris i horaris flexibles o fixos, a serveis escolars de 'portes obertes', taxis compartits, etc.

És, per tant, una oportunitat per conèixer i debatre els punts forts i febles d'aquestes modalitats de transport, així com dels respectius processos d'implementació i gestió.

Destinataris

Polítics i tècnics d'àrees relacionades amb la mobilitat local.

Acadèmics i consultors orientats a la planificació i gestió de la mobilitat.

Responsables i tècnics d'empreses de transport de viatgers.

Càrrecs institucionals i tècnics d'associacions, federacions i agrupacions dedicades a temes sectorials relacionats amb la mobilitat i el transport de viatgers.


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal