Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Jornades
IV Jornada tècnica de mobilitat 2007:
triptic jornada mobilitat 2007

La Diputació de Barcelona, mitjançant l'Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, promou anualment unes jornades tècniques en matèria de mobilitat orientades als responsables políitics i tècnics de les administracions locals de la província.

En la celebració de la I Jornada es van donar a conèixer els diferents instruments per planificar la mobilitat que s'estableixen en la Llei 9/2003 de la mobilitat, tot identificant-ne les principals implicacions per al món local.

Posteriorment, en la II Jornada, es varen dedicar dos dies a la presentació i l'aprofundiment en els nous escenaris i marcs de referència dels diferents nivells de l'Administració sobre els quals s'haurien de fonamentar les noves polítiques de mobilitat. Així mateix, des d'una perspectiva europea, es varen presentar les experiències desenvolupades fins ara al Regne Unit, França, Itàlia i Bèlgica en la planificació de la mobilitat local.

L'any passat, en le marc de la III Jornada, es varen presentar les primeres experiències en la planificació de la mobilitat local desenvolupades amb èxit per diferents ajuntaments de la demarcació.

Enguany, en la celebració de la IV Jornada i fruit de l'aprovació provisional del PDM de l'RMB, document de referència per a l'elaboració dels PMU d'aquest àmbit territorial, hem volgut presentar les directrius que estableix el PDM per a la planificació de la mobilitat a escala local, com també continuar mostrant experiències d'èxit en l'elaboració de plans de mobilitat.

Objectius:

  • Quins criteris, directrius i propostes d'actuació s'estableixen en el PDM de l'RMB que condicionen la planificació de la mobilitat a escala local?
  • Com s'adeqüen les propostes d'actuació en matèria de mobilitat al tamany poblacional dels municipis.
  • En quina mesura es gestionen els plans de mobilitat urbana el dia després d'aprovar-se

Destinataris:

  • Polítics i tècnics responsables de la mobilitat local.
  • Acadèmics i consultors que treballin en l'àmbit de la planificació i gestió de la mobilitat local.
  • Càrrecs institucionals i tècnics d'associacions, federacions i agrupacions dedicades a temes sectorials o integrals de mobilitat local.


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal