Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Planificació supramunicipal
última actualització: 22/06/2016

Ministerio de Medio Ambiente:

Plan Nacional de Calidad del Aire y protección de la atmósfera 2013-2016
Període: 2013 / 2016

El Pla AIRE pretén, amb la col · laboració de les administracions autonòmiques i locals implicades, impulsar mesures que actuïn davant els problemes de qualitat de l'aire més generalitzats al nostre país, de manera que es respectin els valors legalment establerts de qualitat de l'aire. Aquest és, sens dubte, l'objectiu principal del Pla AIRE: millorar la qualitat del nostre aire, de manera que, al seu torn, es protegeixi la salut de les persones i el medi ambient.

Algunes de les mesures més destacades que proposa el Pla a nivell de transport i mobilitat són:

 • S'incorpora el concepte d'episodi de contaminació, que permet posar en funcionament un conjunt de mesures específiques, principalment de restricció del trànsit a les zones afectades
 • Incorporació de la bicicleta dins del Reglament General de Circulació per regular-ne el seu ús
 • Regulació general de les velocitats màximes en determinades vies (zones 20, 30 i 50).
 • Campanyes de control i inspecció tècnica dels vehicles per verificar-ne el grau d'emissions de contaminants. 
 • Increment de paràmetres a analitzar referents a contaminació atmosfèrica en els revisions de la ITV
 • Creació de les Zones de Baixes Emissions (ZBE) a través dels Plans de mobilitat urbana.
 • Classificació dels vehicles en funció del seu grau d'emissions.  
 • Elaboració d'estudis de viabilitat per la implantació de carrils bus VAO i desenvolupament dels que es considerin més viables. 
 • Millora de la informació a la ciutadania sobre mobilitat i qualitat de l'aire.
 • Incorporació dels aspectes de contaminació atmosfèrica en el temari de formació de conductors. 
 • Campanyes d'informació específiques.
 • Informació detallada i clara a la ciutadania de les emissions de cada vehicle.
 • Ús dels ITS per a controlar els fluxos de trànsit d'accés a les àrees metropolitanes. 
 • Regulació de la velocitat a les àrees metropolitanes.
 • Creació de carrers 20, 30 i 50.
 • Velocitat variable i regulació semafòrica per millorarl a fluïdesa del trànsit.
 • Incentius a la renovació de la flota automobilística.
 • Regulació de criteris i procediments per a la regulació de contractes de transport públic
 • Millora de les xarxes de Rodalies.
 • Millora de les xarxes de transport en autobús.
 • Foment de la tecnologia menys contaminant al sector del taxi.
 • Detecció de vehicles molt contaminants

 


Plan Nacional de Mejora de la Calidad el Aire
Període: 2011 / 2013

Aquest Pla enforteix la coordinació de diferents polítiques i mesures amb altres plans sectorials i, especialment, amb els plans de qualitat de l'aire que puguin adoptar les comunitats autònomes i les entitats locals en el marc de les seves competències.

L'objectiu final d'aquest Pla és aconseguir centres urbans saludables a través de la peatonalització i fomentar les alternatives de mobilitat i l'ús racional del vehicle privat.

El Pla inclou 90 mesures estructurades per àrees d'actuació. Partint del diagnòstic de situació actual s'ha constatat que el trànsit és l'element clau per millorar la qualitat de l'aire, de manera que al voltant del trànsit rodat articulen moltes d'elles.


Estratègia espanyola de mobilitat sostenible

Estratègia espanyola de canvi climàtic 2007 - 2013 - 2020

Mesures urgents de l'estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal