Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Planificació supramunicipal
última actualització: 22/06/2016

Autoritat del Transport Metropolità (ATM):

Pla Director de Mobilitat 2013 - 2018
Període: 2013 / 2018

El Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona té per objecte planificar la mobilitat de la regió tot tenint present tots els modes de transport, el passatge i les mercaderies. 

El nou pdM, a partir d'una diagnosi rigorosa de les xarxes de mobilitat i per a respondre al model de mobilitat integrador, sostenible, eficient i equitatiu establert pel Consell de Mobilitat de l'ATM, proposa un pla d'acció amb 75 mesures que permeten assolir els objectius fixats en matèria de mobilitat i ambiental.

El PDM va aprovar inicialment en data 18 de juny de 2014. Actualment es troba sotmès al preceptiu període d'informació pública i institucional i a la corresponent tramitació ambiental.


Pla Director d'Infraestructures 2011 - 2020

 Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 2007 - 2012

Pla Director d'Infraestructures de la RMB (2001-2010)


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal