Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Planificació supramunicipal
última actualització: 14/08/2018

Autoritat del Transport Metropolità (ATM):

Pla Director de Mobilitat 2013 - 2018
Període: 2013 / 2018

El Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona té per objecte planificar la mobilitat de la regió tot tenint present tots els modes de transport, el passatge i les mercaderies.

El PdM 2013 - 2018, a partir d'una diagnosi rigorosa de les xarxes de mobilitat i per a respondre al model de mobilitat integrador, sostenible, eficient i equitatiu establert pel Consell de Mobilitat de l'ATM, proposa un pla d'acció amb 75 mesures que permeten assolir els objectius fixats en matèria de mobilitat i ambiental.

El PDM va aprovar inicialment en data 18 de juny de 2014. 


Pla Director d'Infraestructures 2011 - 2020
Període: 2011 / 2020

El Pla Director d’Infraestructures (PDI) recull totes les actuacions en infraestructures de transport públic per a un decenni previstes a l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona, amb independència de l’Administració i l’operador que les explota.

Les característiques del PDI són:

  • Integral: inclou totes les actuacions en infraestructures en transport públic per carretera a l’àrea d’influència de la Regió Metropolitana de Barcelona, independentment de l’Administració responsable i de l’operador que les explota.
  • Revisable: es duu a terme un informe anual sobre el grau de compliment del PDI, a més d’una revisió al cap de cinc anys (el PDI és un pla que dura deu anys).
  • Participatiu: en reben informació i hi participen les administracions, els operadors i els usuaris, mitjançant els seus representants.

Actuacions principals:

  • Programa d’Ampliació de Xarxa.
  • Programa d’Intercanviadors.
  • Programa de Modernització i Millora.
  • Actuacions a la xarxa ferroviària estatal.
  • Infraestructures de transport públic per carretera


 Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 2007 - 2012
Període: 2007 / 2012

Aquest pla ha quedat reemplaçat pel nou Pla Director de Mobilitat de la RMB pel període 2013 - 20182006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal