Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Planificació supramunicipal

Servei de bicicletes comunitàries a les estacions ferroviàries

La combinació bicicleta-ferrocarril guanya adeptes cada dia. Es tracta de proporcionar bicicletes en l’estació de destí i aparcaments de bicicleta en les estacions d’origen per garantir aquesta combinació modal i evitar, tant com es pugui, el transport de la bicicleta amb el ferrocarril que ocupa un espai que en hora punta es necessita optimitzar per a les persones.

Es tracta de prestar un servei que pot ser idoni en àmbit urbà, però sobretot en les estacions interurbanes properes a polígons industrials i zones de baixa densitat.

El servei de bicicletes pot ser prestat mitjançant una empresa que pugui aportar les bicicletes o per les pròpies empreses dels Centre Generadors de Mobilitat, oferint-les a la seva plantilla. Els aparcaments hauran d’estar vinculats a les estacions ferroviàries, tal com es desenvolupa a la mesura EA 2-10 del pdM.

La mesura necessita que l’itinerari amb bicicleta que connecti amb el destí sigui segur. La mesura pot ser gestionada pels propis operadors ferroviaris o per una empresa externa.


Pla Director de Mobilitat de la RMB

Tipus d'infrastructura:
Bicicleta i vianants
Inversió prevista de l'actuació:
1,84 M€ (cost total pel conjunt de serveis de bicicletes comunitàries)
Comentaris:


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal