Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Indicadors

actualitzat el 8/10/2018

Les xifres de la mobilitat:

15,4 milions
de desplaçaments es realitzen cada dia dins del STI

L'Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) l'elabora anualment l'Autoritat del Transport Metropolità per conèixer les pautes de mobilitat dins del sistema tarifari integrat (tota la província de Barcelona i alguns municipis de les províncies de  Girona i Tarragona).

De totes les dades que conté, la primera que crida l'antenció, és la quantitat de desplaçaments que es realitzen en un sol dia, aproximadament 15,4 milions. Malgrat això, també cal destacar que hi ha un 10% de la població que no realitza cap desplaçament quotidià. 

L'enquesta del 2017 també mostra altres dades interessants com per exemple que al Barcelonès la quota de mobilitat en vehicle privat representa "només" el 21,2 % del total de mobilitat o bé, que el 82,4% dels desplaçaments tenen origen i destinació a la mateixa comarca. 


975 milions
Persones amb diversitat funcional al món

De vegades tendim a pensar que les actuacions que tenen a veure amb l'accessibilitat són actuacions que van dirigides a una petita part de la població. Però quan mirem les dades observem que al món hi ha molta més gent amb diversitat funcional que la que sovint es percep. 

Segons l'Informe Mundial de la Discapacitat de la OMS (2011), es calcula que al món hi ha unes 975 persones amb diversitat funcional el que seria, aproximadament, un 15% de la població mundial. 

A Catalunya, el nombre de persones amb discapacitat reconeguda és de 551.439, el que suposa un 7,5% de la població, però val a dir que aquesta dada no té en compte les persones amb algun tipus de discapacitat temporal, ni tampoc les persones amb la mobilitat reduïda, però que no tenen un grau de discapacitat reconegut. 

 


85,58%
L'increment de ventes de cotxes elèctrics durant 2013

Pels que veuen l'ampolla mig plena, aquesta dada positiva de les ventes de vehicles elèctrics de l'any 2013 que ha augmentat un 85,58%, passant de 437 (2012) a 811 (2013) vehicles. 

Pels que veuen l'ampolla mig buida, les ventes de vehicles elèctrics respecte el total de vehicles venuts a Espanya és el 0,1% i si comptem també els vehicles híbrids és del 1,53%

Encara una dada més, entre els anys 2012 i 2013 les ventes de vehicles híbrids s'han mantingut estables. Això podria evidenciar que el mercat dels híbrids ja ha trobat el seu límit, almenys en el context dels vehicles que hi ha al mercat actualment. 


7
de cada 10 barcelonins a favor de limitar el trànsit per reduir la contaminació

7 de cada 10 barcelonins estarien d'acord en limitar la circulació de vehicles a la ciutat de Barcelona amb la finalitat de reduir la contaminació atmosfèrica. 

Aquesta dada s'ha fet pública en el darrera baròmetre de la ciutat (publicació semestral) i que, per primera vegada, ha copsat l'estat d'opinió sobre els temes de contamianció. 

L'informe també posa en evidència que la consciència social sobre la contaminació és força alta: un 81% de la població considera que l'aire de la ciutat està molt contaminat. 

Tot i això cal ser prudent amb el grau d'acceptació de mesures de restricció del vehicle privat cal ja que, per exemple, només un 15% estaria d'acord en que es pugés el preu de la zona blava i verda en episodis de contaminació atmosfèrica. 


212
viatges a la Lluna

La mobilitat és activitat, la mobilitat és progrés. Per si sola la mobilitat no és res dolent, sinó tot el contrari, és un símptoma de la bona salut de l'economia. 

Ara bé, si pensem en la mobilitat en termes absoluts, podem començar a veure que es tracta d'un fenomen d'enormes dimensions socials, econòmiques i mediambientals. 

Fem els següents números:

1) Cada dia es fan a la RMB 18.802.213 desplaçaments. (EMEF)

2) D'aquests, un 85% són interns al propi municipi i la resta de connexió entre municipis (EMEF)

3) La distància mitjana dels desplaçaments és de 2,3 quilòmetres pels interns i de 15,9 quilòmetres pels de connexió (Observatori Mobilitat)

Per tant, fent els càlculs obtenim que fem cada dia 81.601.604 quilòmetres a la RMB que equival a anar 212 vegades a la Lluna (384.000 quilòmetres)


5
kg

Un estudi realitzat al Regne Unit ha permès demostrar la correlació directe entre una mobilitat activa (anar a peu o en bicicleta) i el pes corporal.

L'estudi s'ha dut a terme amb dades d'unes 150.000 persones d'entre 40 i 69 anys al Regne Unit i els resultats permeten afirmar que existeix una relació directe entre la mobilitat activa i una reducció de pes que, a més a més és independent d'altres factors com el nivell d'ingressos, l'educació o el lloc de residència.

De manera general s'ha pogut observar que un home de 52 anys d'edat que va a la feina en bicicleta pesa uns 5 kg menys que un home de la mateixa edat que hi va en cotxe. La dada és similar en el cas de les dones, en que la diferència de pes és de 4,5 kg. 

L'estudi s'ha publica a la revista científica The Lancet Diabetes & Endocrinology


3,5%
l'increment de la mobilitat privada 2013 - 2014

Recentment s'han presentat els resultats de l'enquesta de mobilitat en dies feiners (EMEF) a la RMB per l'any 2014 i el balanç del transport públic de la RMB del primer trimestre de 2015. Aquí us presentem algunes de les dades més destacades prou interessants d'analitzar:

1) La mobilitat total baixa un 0,5% respecte l'any 2013.

2) La mobilitat per motius ocupacionals puja un 7,9% respecte l'any 2013.

3) La mobilitat en vehicle privat (cotxe o moto principalment) puja un 3,5%.

4) La mobilitat no motoritzada baixa un 3,6%.

5) La mobilitat en bicicleta baixa un 7,2 %.

6) Es consolida la tendència a l'alça de la demanda de transport públic a la RMB des del 2013.

7) El Bus TMB perd un 2,4% de demanda respecte el primer trimestre del 2014.


97%
del temps un cotxe està aparcat

Té sentit que un cotxe es passi el 97% del seu temps de vida aparcat i sovint utilitzant espai públic que podríem destinar a altres finalitats més productives i socials? 

En aquest article de la DGT, basat en un estudi de Ecologistes en Acció es mostra aquesta dada i d'altres que serveixen per posar en qüestió l'eficiència de la mobilitat en vehicle privat.


23%
El 2014, les distraccions per l'ús del mòbil van provocar el 23% del nombre de víctimes mortals

El Servei Català de Trànsit (SCT) endega una campanya sota el lema Vius connectat. Conduint desconnecta per conscienciar el conjunt de conductors i conductores de Catalunya del perill de les distraccions relacionades amb els aparells electrònics i la telefonia mòbil durant la conducció, atès que al 2014 les desatencions al volant i manillar van ser la primera causa de la sinistralitat amb víctimes de les carreteres catalanes.


7,3%
utilitza la bicicleta cada dia

En el baròmetre de la bicicleta del 2014 s'hi poden observar dades que mostren quina és la percepció de la ciutadania respecte l'ús de la bicicleta. Una dada que mostra que l'ús de la bicicleta ha anat creixent en els darrers anys és que s'ha passat d'un 4% a un 7,3% d'ús quotidià del a bicicleta, tot i que en el darrer any 2014 hi ha hagut un lleuger descens. També s'observa que el principal inconvenient que els usuaris de la bicicleta veuen en aquest mitjà de transport és la perillositat a nivell d'accidents. 


69%
dels usuaris del bus són dones

L'enquesta que fa TMB anualment per a conèixer l'opinió dels usuaris del transport públic ha permès posar de manifesta una dada que, tot i ser previsible, no deixa d'evidenciar que el gènere si que compta en els patrons de mobilitat. La dada indica que un 69% dels usuris del bus són dones. Igualment, en el cas dels usuris del metro, els usuaris de sexe femení són majoria, un 63,7%


43,6 %
és la reducció del nombre morts en accident de trànsit a Barcelona

El mes de febrer de 2014 s'ha presentat en recull de dades bàsiques de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona on es recullen estadístiques generals de la mobilitat a la capital catalana així com dades més concretes de mobilitat en tots els mitjans de transport. Una de les dades més positives de totes és la que fa referència als morts per accident de trànsit, que entre l'any 2010 i el 2013 s'han reduït un 43,6%. 


23
posició ocupa Espanya en el rànquing de països europeus en mobilitat en bicicleta

L'any 2013 l'organització European Cyclist Federation, que agrupa un gran nombre d'entitats i associacions de promoció de la mobilitat en bicicleta, va publicar un baròmetre de la bicicleta a Europa que fa un rànquings dels països europeus en funció del nivell que té la mobilitat en bicicleta. L'estudi s'ha dut a terme analitzant cinc paràmetres de la bicicleta: repartiment modal, seguretat, nombre de bicicletes venudes, turisme vinculats a la bicicleta i participació de la ciutadania en associacions de la bicicleta. 

Els resultats mostren que a Espanya encara queda molt per fer ja que ocupa el lloc nº 23 de 27 països europeus analitzats


90%
de la població europeu viu exposada a aire contaminat

Al voltant del 90% de la població urbana de la Unió Europea (UE) està exposada a concentracions d'algun dels contaminants atmosfèrics que la Organització Mundial de la Salut (OMS) considera nocius per a la salut. Així es desprèn de l'últim estudi sobre la qualitat de l'aire a Europa, publicat per l'Agència Europea del Medi Ambient. (AEMA).


400 €
d'estalvi per persona i any pel fet d'utilitzar la bicicleta

La Federació Europea d'usuaris de la bicicleta ha realitzat un estudi per tal d'avaluar l'impacte econòmic que té l'ús d'aquest mitjà de transport. En aquest càlcul s'ha tingut en compte els beneficis per la salud, la reducció de la congestió, l'estalvi de combustible i la reducció de la contaminació atmosfèrica. També s'ha comptabilitzat l'impacte d'aquest mitjà de transport en aspectes com el turisme o la indústria de la bicicleta. El resultat global mostra que aquest impacte econòmic suposa 205.000 M€ / any a EU-27, o el que és el mateix, uns 400€ per persona / any.

Entre altres eines, l'estudi ha utilitzat la eina Health economic assessment tool (HEAT) for cycling and walking, promoguda per la Organització Mundial de la Salud i que permet mesurar l'impacte econòmic sobre la salud del fet d'anar a peu o en bicicleta. 


95%
del temps un cotxe està aparcat i, en el pitjor dels casos, ocupant l'espai públic

El febrer de l'any 2013 es va realitzar a la ciutat de Lille una trobada científica organitzada pel CERTU sobre l'aparcament i les polítiques urbanes de mobilitat, en el qual es van poder veure diferents estratègies de gestió de l'aparcament a la ciutat. Una dada crida l'atenció i és que la gran majoria del temps, un 95%, un vehicle privat, resta aturant, sense ús i ocupant espai públic en molts casos. 


32,4 %
no tenen cap mena de permís de conduir

En el marc de l'Enquesta de Mobilitat Quotidiana del 2006 es va realitzar també l'estudi Dimensió subjectiva de la mobilitat en l'àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona, per tal de conèixer pautes i comportaments de la mobilitat i dels modes de transports triats per la ciutadania. 


18.000 M€
d'estalvi econòmic en la reducció d'accidents de trànsit

Un recent estudi publicat per un grup d'investigadors catalans al butlletí de l'Organització Mundial de la Salut ha calcula l'estalvi econòmic que ha suposat per la societat la reducció en el nombre de víctimes d'accidents de trànsit entre els anys 2000 a 2010 a Catalunya. Tenint en compte tots els costes, tant els directes com els indirectes, aquest estalvi és de gairebé 18.000 milions d'euros


49,3%
de víctimes mortals per accident de trànsit en l'ambit urbà són vianants

La seguretat viària dels vianants segueix sent un dels principals focus d'antenció de les polítiques actuals de seguretat viària. El fet que els vianants sigui els usuaris més vulnerables també fa que la lesivitat dels accidents de trànsit que pateixen sigui major. Aquest fet ho demostren les dades que ens diuen que en l'àmbit urbà quasi la meitat de víctimes mortals són vianants. 


1,24 milions
de víctimes mortals per accident de trànsit a tot el món

Segons el darrer informe de les Nacions Unides sobre seguretat viària, actualment moren al voltant 1,24 milinos de persones cada any per culpa dels accidents de trànsit, una dada que, tot i que s'ha aconseguit no creixi en els darrers anys segueis essent inacceptable a nivell social.2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal