Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
On ets: Xarxa MOBAL >> Indicadors

Dades estadístiques

1.1. Repartiment modal intern (D)
1.2. Repartiment modal intern - extern (mobilitat generada) (D)
1.3. Repartiment modal extern - intern (mobilitat atreta) (D)
1.4. Autocontenció (D)
2.1. Prioritat per a vianants
2.2. Dèficit per a vianants
2.3. Passos de vianants senyalitzats
2.4.  Passos de vianants adaptats
3.2. Xarxa ciclable
3.3. Aparcaments per a bicicletes
3.1. Xarxa per a bicicletes (D)
4.1. Adaptació PMR de la flota d'autobusos (D)
4.2. Adaptació PMR de les estacions de transport públic (D)
4.3. Velocitat comercial del transport públic urbà (D)
4.4. Integració tarifària (D)
4.5. Cobertura del transport públic (D)
4.6. Cobertura territorial del transport públic
4.7. Productivitat del transport públic
4.8. Freqüència mitjana de pas
4.9. Parades amb marquesina
4.10. Parades amb plataforma d'accés
4.11. Dèficit del servei de bus urbà
4.12. Xarxa de carril bus
Vehicle privat motoritzat:
Tornar al principi de la pàgina
5.1. Turismes per habitant (D)
5.2. Motos per habitant
5.3. Saturació de la xarxa viària
5.4. Xarxa primària o bàsica
5.5. Zones 30
6.1. Aparcament regulat en la via pública
6.2. Cobertura d'aparcament en via pública
6.3. Cobertura de l'aparcament fora de la via pública
Distribució mercaderies:
Tornar al principi de la pàgina
7.1. Intensitat de vehicles pesants
7.2. Espai viari dedicat a la distribució de mercaderies (D)
7.3.  Zones de càrrega / descàrrega
8.1. Víctimes mortals en accidents de trànsit (D)
8.2. Accidents amb víctimes
8.3. Víctimes vianants
Indicadors del Pla director de mobilitat de la RMB:
Tornar al principi de la pàgina
9.0. Reduir el cost unitari del viatge
9.1. Minimitzar distància mitjana dels desplaçaments (D)
9.2. Potenciar el canvi modal de la mobilitat metropolitana (D)
9.3. Reduir externalitats del sistema metropolità de transports
9.4. Moderar el consum i reduir intensitat energètica del transport a la RMB (D)
9.5. Reduir la contribució al canvi climàtic del sistema de mobilitat de la RMB (D)
9.6.1 Reduir la contaminació atmosfèrica resultant del transport (NOx)
9.6.2 Reduir la contaminació atmosfèrica resultant del transport (PM10)
9.7. Reduir la contaminació acústica resultant del sistema de transport (D)
9.8. Reducció de l'ocupació de l'espai públic pels vehicles (D)
9.9. Reduir l'accidentalitat (D)
(D) Les Directrius nacionals de mobilitat recomanen incloure aquest indicador en els plans de mobilitat urbana.

2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal