Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Vídeo del mes

última actualització: 18/02/2020
Enviar  |  Subscripció

Les rotondes de nova generació: les turborotondes

Un dels temes més complexes en l’enginyeria del trànsit és la gestió de les cruïlles. La gestió d’un encreuament entre dues o més vies es pot fer, principalment, de tres maneres:

  • A diferents nivells, com s’acostuma a fer en vies interurbanes d’alta capacitat.
  • En cruïlles al mateix nivell, en X o en T, ja siguin semaforitzades o amb prioritats de pas
  • En rotondes o glorietes, que és un cas especial de cruïlla al mateix nivell.

Evidentment, la solució més òptima des del punt de vista de la capacitat i la més segura és l’encreuament a diferents nivells, però aquesta solució també és la més cara i els requeriments quant a espai en dificulten la seva utilització a l’àmbit urbà i periurbà.

Per tant, la principal decisió a l'hora de dissenyar una cruïlla radica en l’ús de rotondes o semàfors (Ponència presentada pel Sr. Juan Manuel Pérez, DOYMO). Hi ha força literatura i estudis que analitzen a fons cadascun dels casos .  Els principals criteris que cal tenir en compte  en la presa de decisió són: la capacitat i la seguretat viària.

En general, es pot dir que la rotonda és més segura ja que redueix els punts de conflicte i també té més capacitat amb volums de trànsit moderats i equilibrats,  però té menys capacitat amb volums de trànsit elevats.

En els següents vídeos es presenta una variant de la tradicional rotonda: la  turborotonda. La turborotonda s’ha dissenyat de tal manera que permet optimitzar la capacitat de la mateixa, reordenant el trànsit en el moment de l’entrada a la rotonda. Així, els conductors han d'escollir el carril d'entrada a la rotonda.

El disseny de la turborotonda incorpora, habitualment, una separació de carrils per tal que, dins de la rotonda no es puguin fer maniobres diferents a les permeses segons el carril d’entrada que s’ha agafat. Així s’eviten les situacions d’incertesa davant les possibles maniobres d’altres conductors i també es redueixen els punts de conflicte dins la rotonda.

Gràfic de trajectòries dins de la turborotonda

Gràfic de les trajectòries d'una turbo rotonda

Les turborotondes es van començar a implantar a països del nord d’Europa com Holanda i aquest mes d’octubre de 2009 se n’ha construït la primera a Espanya, concretament al municipi de Grado a Astúries.

Simulació del trànsit en una turborotonda:

Simulació de la capacitat de la turborotonda:

Turborotonda a Grado (Astúries):

Paraules clau: Infraestructures viàries,

T'ha interessat aquest article? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'algun vídeo o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal