Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
On ets: Xarxa MOBAL
Presentació del Pla Director de Mobilitat de la RMB

Jornada de participació del pdM, del passat 4 de juliolEl passat 18 de juny de 2014 es va aprovar inicialment el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (pdM) per al període 2013 - 2018. Actualment el pdM passarà pel preceptiu període d’informació pública de dos mesos en el qual, entitats, administracions i ciutadania poden fer les seves al•legacions.

El pdM es divideix en 9 eixos d'actuació que incluen fins a 75 mesures. Del conjunt de mesures incloses tenen especial importància el desenvolupament i actualització dels plans de mobilitat urbana (PMU) dels municipis de l'ATM i també els plans d'accessibilitat.

Actualment la Diputació de Barcelona compta amb línies de suport als municipis de la demarcació tant per a desenvolupar els PMU com pels plans d'accessibilitat. Últims articles:


2006 - 2014. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal