Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
On ets: Xarxa MOBAL >> Formació

Formació

actualitzat el 07/05/2013

Curs 2011 / 2012:

veure tots els cursos  |  veure cursos actius

Transports i mobilitat:

Fundación UNED
Gestor de movilidad - A DISTÀNCIA
Organitzat per: Fundación UNED
Inici de les classes: 25 de maig de 2012
Període d'inscripció: Fins al 14 de maig de 2012
Durada: 350 hores
Preu:

800 €

La Llei 2/2011 de 4 de març d'Economia Sostenible fomenta l'elaboració de PMU, tant a municipis, com a empreses públiques i privades, així com la designació de gestors de la movilitat per al desenvolupament i seguiment dels mateixos.

Aquest curs té com a objectiu formar a l'alumne per dur a terme una gestió de mobilitat tenint en compte factors importants com la sostenibilitat, la seguretat viària i els hàbit de mobilitat. 


Eco-Union
Organitzat per: Eco-Union
Inici de les classes: 8 de maig de 2012
Període d'inscripció: Fins a la data d'inici del curs
Durada: 50 hores
Preu:

 

Tarifa professional (autònoms i empreses): 290EUR

Tarifa reduïda (estudiants, aturats, ONG i administració pública): 190EUR

 

Els continguts d'aquest curs inclouen els aspectes de major rellevància en la relació que s'estableix entre el canvi climàtic i la mobilitat urbana. Ofereix un enfocament teòric i metodològic que permet la posada en marxa d'accions correctores dels fluxos metabòlics de la ciutat en interacció amb els aspectes ecològics, econòmics i socials.


Col·legi ce Camins, Canals i Ports de Catalunya
Organitzat per: Col·legi ce Camins, Canals i Ports de Catalunya i Diputació de Barcelona
Inici de les classes: Curs de planificació de la mobilitat: Mòdul Bàsic: 27 d’abril; 4, 11, 18 de maig - Mòdul Avançat: 25 de maig; 1, 8 i 15 de juny Curs de gestió de la mobilitat: Mòdul Bàsic: 5, 19 i 26 d’octubre; 9 de novembre - Mòdul Avançat: 16, 23 i 30 de novembre; 14 de desembre
Període d'inscripció: fins al 5 d'abril de 2012
Durada: 2 cursos de 36 hores
Preu:

1 mòdul: precol·legiats: 200 €, col·legiats: 375 €, no col·legiats: 750 €
1 curs (2 mòduls): precol·legiats: 250 €, col·legiats: 475 €, no col·legiats: 950 €
2 cursos (4 mòduls): precol·legiats:
400 €, col·legiats: 775 €, no col·legiats: 1.550 €


Eco-Union
Organitzat per: Eco-Union
Inici de les classes: 21 de febrer de 2012
Període d'inscripció: Fins a la data d'inici del curs
Durada: 50 hores
Preu:

Tarifa professional (autònoms i empreses): 290EUR

Tarifa reduïda (estudiants, aturats, ONG i administració pública): 190EUR


Ambientum
Movilidad sostenible - A DISTÀNCIA
Organitzat per: Ambientum
Inici de les classes: Tots els dilluns fina al 20 de febrer
Període d'inscripció: Fins a la data d'inici del curs
Durada: 65 hores
Preu:

485 €

Els objectius d'aquest curs són:

 

 • Aportar coneixement sobre la implicació de la mobilitat en el desenvolupament sostenible dels sistemes urbans.
 • Crear una base de coneixement que permeti liderar accions de millora en l'entorn laboral i personal pel que fa a la potenciació de sistemes de transport no motoritzats i ús eficient del vehicle privat.
 • Conèixer les accions per promoure l'ús racional del cotxe.
 • Conèixer accions per facilitar l'accés al lloc de treball de forma més sostenible.

Colegio de Caminos, Canales y Puertos de Madrid
Organitzat per: Colegio de Caminos, Canales y Puertos de Madrid i Consorcio de Transportes de Madrid
Inici de les classes: 21 de gener de 2012
Període d'inscripció: Fins a la data d'inici del curs
Durada: 200
Preu:

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos: 1.900 € 
Técnicos de las Administraciones Locales de la Comunidad de Madrid: 1.400 € 
Técnicos de la Comunidad de Madrid: 1.400 € 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en paro: 1.200 € 
Otros profesionales 2.300 €


Universitat Autònoma de Barcelona
Organitzat per: Universitat Autònoma de Barcelona
Inici de les classes: 18 de novembre de 2011
Període d'inscripció: --
Durada: 60 crèdtis ECTS
Preu:

3.000 €

La mobilitat és el conjunt de desplaçaments que les persones o béns han de realitzar per un motiu laboral, formatiu, sanitari, cultural, d'oci o per qualsevol altre motiu. Partir d'aquesta realitat i conèixer la mobilitat és necessari per escometre els factors de risc, que van més enllà de la mera responsabilitat en l'accident de tràfic.

Aquest és un programa teòric-pràctic de caràcter instrumental, que pretén introduir l'estudiant en les metodologies i tècniques d'actuació necessàries que el capacitin per a comprendre, investigar i elaborar propostes d'intervenció.


Estudi Tecnoambiental

Ambientum
Organitzat per: Estudi Tecnoambiental i Ambientum
Inici de les classes: Dilluns 14 de novembre de 2011 i dilluns 21 de novembre de 2011
Període d'inscripció: Fins a l'inici del curs
Durada: 65 hores
Preu:

485€
Els treballadors per compte aliè es beneficien d'una bonificació del 100% a través de la Fundació Tripartita

 • Aportar coneixement sobre la implicació de la mobilitat en el desenvolupament  sostenible dels sistemes urbans
 • Crear una base de coneixements que permeti liderar accions de millora a l'entorn laboral i personal en el referent a la potenciació de sistemes de transport no motoritzats i ús eficient del vehicle privat.
 • Conèixer les accions per promoure l'ús racional de cotxe.
 • Conèixer les accions per facilitar l'accés al lloc de treball de forma més sostenible.

Universitat Politècnica de Catalunya

IDEC - UPF
Organitzat per: Universitat Politècnica de Catalunya i IDEC - UPF
Inici de les classes: Novembre 2011 (Dijous 12:00 a 14:00 i de 16:00 a 21:00; Divendres 09:00 a 14:00 16:00 a 20:00 i Dissabte 09:00 a 14:00)
Període d'inscripció: Consultar web
Durada: 252 hores lectives
Preu:

6.400 €

Objectius:
 • Analitzar, des d'una visió global i pluridisciplinària, els diferents aspectes sectorials de la mobilitat.
 • Planificar el territori i les infraestructures atenent a criteris d'eficiència en la mobilitat dels viatgers i les mercaderies.
 • Planificar, dissenyar i gestionar la mobilitat des de la perspectiva de causa i efecte, aplicant criteris de sostenibilitat.
 • Adaptar i implantar les noves tecnologies per a optimitzar els recursos i la gestió de les infraestructures.
 • Analitzar la influència dels comportaments i hàbits socials en la mobilitat.


Universitat Politècnica de Catalunya
Organitzat per: Universitat Politècnica de Catalunya
Inici de les classes: 7 de novembre de 2011
Període d'inscripció: Consultar web
Durada: 150 hores (15 crèdits ECTS)
Preu:

4.400 €

Objectius

- Introduir, descriure i analitzar els sistemes i tecnologies de propulsió elèctrica i híbrida (combinació d'elèctrica amb la tradicional de combustió interna).
- Estudiar la tipologia i configuració de la hibridació segons el tipus de vehicles.
- Millorar els sistemes d'emmagatzematge d'energia i de la gestió interna d'aquesta.
- Aprendre els fonaments tècnics dels motors elèctrics utilitzats, i dels sistemes de càrrega dels elements d'emmagatzematge d'energia.
- Desenvolupar la gestió i disseny de les xarxes de distribució d'energia per tal d'assegurar la recàrrega d'aquests vehicles en l'àmbit urbà.


Col·legi de Camins, Canals i Ports
Organitzat per: Col·legi de Camins, Canals i Ports
Inici de les classes: 7 i 14 de novembre de 2011
Període d'inscripció: Fins a l'inici del curs
Durada: 8 hores
Preu:

Ex-alumnes d’anteriors edicions d’aquest curs: 200 €; col·legiats: 500 €; no col·legiats: 700 €

El Mètode d’Avaluació d’Infraestructures del Transport (MAIT) ha estat desenvolupat al llarg dels anys 2010 i 2011 i està basat en l’experiència dels mètodes d’avaluació d’inversions en infraestructures ja existents a Europa. És un model multicriteri d’avaluació que sistematitza els conceptes i paràmetres bàsics de l’anàlisi cost-benefici i els complementa amb elements d’impacte macroeconòmic i no directament monetaritzables, de tipus social, territorial i ambiental.

El MAIT s’ha aplicat als casos dels tramvies de la Diagonal a Barcelona i de Palma de Mallorca, en col·laboració amb TRAM i TRAM Badia, així com a les connexions viàries i ferroviàries del port de Barcelona, en col·laboració amb l’Autoritat Portuària de Barcelona.


ASINTRA
Organitzat per: ASINTRA
Inici de les classes: Octubre 2011 - juliol 2012 - Divendres de 16 a 22 hores i dissabtes de 9 a 14 hores
Període d'inscripció: Fins a l'inici del curs
Durada: 450 hores
Preu:

9.500 €

El principal objectiu del Màster és transmetre als nostres professionals les habilitats personals i experiències necessàries per assumir una eficaç gestió i direcció de l'empresa de transport de viatgers, en un entorn cada vegada més competitiu i que es veu més influenciat per la globalització.


Universidad Politécnica de Madrid
Organitzat per: Universidad Politécnica de Madrid
Inici de les classes: Octubre 2011
Període d'inscripció: FIns al 5 de setembre
Durada: 400 hores
Preu:

6.000 €

Escriviu text o una adreça d'un lloc web o bé traduïu un document.

Traducció castellà > català

El màster es planteja per analitzar les mesures per a la prevenció dels accidents de trànsit i estudiar el futur de la seguretat viària en el món. S'analitzarà la problemàtica actual, la previsió futura i les possibles solucions, intentant donar un enfocament integral però objectiu que es plasmi en un conjunt de directrius concretes.

Fundació Mobilitat Sostenible i Segura
Organitzat per: Fundació Mobilitat Sostenible i Segura
Inici de les classes: dijous a la tarda de 5 a 8, els divendres de 9 a 2 i de 3 a 7 i els dissabtes al matí de 9 a 13:30 de l'1 de setembre fins al 8 d'octubre
Període d'inscripció: Fins a l'inici del curs
Durada: 102 hores
Preu:

300 euros

Aquest curs vol oferir als seus assistents els coneixements i habilitats suficients com per dur a terme actuacions de gestió local de la mobilitat en la planificació de la mobilitat municipal o supralocal amb un fort component d'eficiència energètica, igualment es vol oferir coneixements per gestionar l'accés a centres de treball i de serveis, aplicant en ambdós casos, a més dels criteris d'eficiència energètica, el de mobilitat sostenible, segura i saludable.

El curs està dirigit a càrrecs i tècnics de les administracions locals i autonòmiques, a llicenciats en carreres tècniques d'enginyeria i de ciències que tinguin o puguin tenir alguna responsabilitat sobre la gestió de la mobilitat o l'impuls i desenvolupament dels plans de mobilitat.


Mobilitat als centres de treball:

Fundación UNED
Organitzat per: Fundación UNED
Inici de les classes: 16 de maig de 2012
Període d'inscripció: Fins al 14 de maig de 2012
Durada: 150 hores
Preu:

480 €

Aquest curs forma a tècnics que seran els responsables de dissenyar, elaborar i redactar els Plans de mobilitat i seguretat viària a empreses, podent tenir dins de les seves responsabilitats la de dur a terme l'implantació i anàlisi del pla de mobilitat. 


Fundació Mobilitat Sostenible i Segura
Organitzat per: Fundació Mobilitat Sostenible i Segura
Inici de les classes: setembre 2011
Període d'inscripció: Fins a l'inici del curs
Durada: 60 hores
Preu:

200 €

Aquest curs vol oferir als seus assistents els coneixements i habilitats suficients per dur a terme actuacions de gestió local de la mobilitat en l'accés, tant a centres de treball com a centres de serveis, amb criteris de mobilitat sostenible, segura i saludable.


Accessibilitat:

Federació de Municipis de Catalunya
Organitzat per: Federació de Municipis de Catalunya
Inici de les classes: 28 i 30 de novembre
Període d'inscripció: Fins a l'inici del curs
Durada: 10 hores
Preu:

Gratuït

Aquest curs se centra en les necessitats i els instruments disponibles que es requereixen des dels governs locals pel que fa a l’accessibilitat, per a una bona gestió municipal de l’accessibilitat. La redacció del pla d’accessibilitat només és el punt de partida. La millora de l’accessibilitat municipal ha de tenir una continuïtat i una transversalitat amb altres actuacions molt més visibles en termes d’eficàcia i d’eficiència, cosa que moltes vegades no representa més que harmonitzar i conjuntar esforços que s’estan realitzant, però amb un guió de continguts ben orientats, pensats com a manuals de bones pràctiques.


Seguretat viària:

Fundació MAPFRE
Organitzat per: Fundació MAPFRE
Inici de les classes: 16 d'abril de 2012
Període d'inscripció: Fins a la data d'inici del curs
Durada: 60 hores
Preu:

Consultar web


Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Curs d'educació viària I - MOLLET DEL VALLÈS
Organitzat per: Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Inici de les classes: del 19 al 30 de març de 2012
Període d'inscripció: 2 de març
Durada: 60 hores
Preu:

360 €

Destinat a membres dels cossos de policia de Catalunya que duguin a terme funcions de monitors/ores d'educació viària en centres escolars.


Universidad de Salamanca
Organitzat per: Universidad de Salamanca
Inici de les classes: 1 de març de 2012
Període d'inscripció: Fins al 28 de febrer de 2012
Durada: 30 hores
Preu:

80 € per estudiants universitaris, 110 € per la resta de públic


Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Curs d'educació viària I - MOLLET DEL VALLÈS
Organitzat per: Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Inici de les classes: Del 30 de gener al 10 de febrer de 2012
Període d'inscripció: fins el 23 de gener
Durada: 60 hores
Preu:

360 €

El curs està destinat a membres dels cossos de policia de Catalunya que duguin a terme funcions de monitors/ores d'educació viària en centres escolars.


Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Organitzat per: Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Inici de les classes: del 3 d'octubre a l'11 de novembre de 2011
Període d'inscripció: fins al 22 de juliol de 2011
Durada: 80 hores
Preu:

360 €

Aquest curs te l'objectiu de facilitar els coneixements i les eines necessaris per analitzar de forma crítica i elaborar de forma curricular les programacions i els projectes d'educació per a la mobilitat segura. Està destinat a membres dels cossos de policia de Catalunya que duguin a terme funcions de monitors/ores d'educació viària en centres escolars, amb experiència, i que a la data d'inici d'aquesta activitat hagin superat els nivells I i II d'aquest curs fa més de tres anys.


Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Organitzat per: Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Inici de les classes: del 5 al 16 de setembre de 2011
Període d'inscripció: fins al 22 de juliol de 2011
Durada: 60 hores
Preu:

270 €

Aquest curs va destinat a membres dels cossos de policia de Catalunya que duguin a terme funcions de monitors/ores d'educació viària en centres escolars i té per objectiu facilitar els recursos tècnics i pedagògics necessaris per a la formació d'infants i joves en matèria d'educació viària en l'àmbit escolar.


Ecologia i mobilitat:

Eco-Union
Organitzat per: Eco-Union
Inici de les classes: del 8 de novembre al 9 de desembre de 2011
Període d'inscripció: Fins a la data d'inici del curs
Durada: 50 hores
Preu:

Tarifa professional: Professionals i administració pública: 290EUR
Tarifa reduïda: Estudiants, aturats o treballadors d'entitats sense ànim de lucre (-30% respecte a la tarifa professional): 190EUR

Beques:

S'ofereix una sèrie de descomptes (no acumulatius) aplicats a les tarifes inicials: (No oblidis seleccionar en el camp de descomptes de formulari d'inscripció dels cursos l'opció corresponent.)

30% de descompte per a socis d'eco-union (sobre tarifa reduïda):
- Tarifa reduïda: 190EUR (-30%) = 133EUR

15% de descompte per matrícula anticipada (fins a un mes abans del començament de cada curs):
- Tarifa professional: 290EUR (-15%) = 246,5 EUR
- Tarifa reduïda: 190EUR (-15%) = 161,5 EUR

20% de descompte per a autònoms (sobre tarifa professional):
- Tarifa professional: 290EUR (-20%) = 232EUR

20% de descompte per a entitats col laboradores (segons conveni) i exalumnes d'eco-union.

- Tarifa professional: 290EUR (-20%) = 232EUR
- Tarifa reduïda: 190EUR (-20%) = 152EUR


Infraestructures viàries:

Asociación Española de la Carretera
Organitzat per: Asociación Española de la Carretera
Inici de les classes: Octubre 2011
Període d'inscripció: Fins a l'inici del curs
Durada: 80 hores
Preu:

Consultar web

L'aplicació de les directrius establertes en la Directiva Europea 2008/96/CE sobre gestió de la seguretat de les infraestructures viàries va a marcar un abans i un després en la gestió de la seguretat de les infraestructures viàries. Tal i com s'estableix en aquesta disposició, les auditories i inspeccions de seguretat viària es convertiran en eines fonamentals per a la planificació, disseny i explotació de les carreteres de la Xarxa Transeuropea.


Urbanisme i mobilitat:

Universitat Oberta de Catalunya
Organitzat per: Universitat Oberta de Catalunya
Inici de les classes: 18 de juny de 2012
Període d'inscripció: Fins a la data d'inici del curs
Durada: 125 hores (5 ETCS)
Preu:

480 euros

El temari del curs és el següent:

1. Les infraestructures i la seva funció. Mètodes de planificació i dimensionament

2. El carrer com a espai públic: infraestructures i elements de composició. La importància del viari especialitzat i els enllaços

3. Planejament integrat de la mobilitat i requeriments de gestió de les formes de transport urbà

4. La nova organització del transport i la reforma de les xarxes com a oportunitat de reestructuració urbana

 


Universitat Oberta de Catalunya
Organitzat per: Universitat Oberta de Catalunya
Inici de les classes: 21 de març de 2012
Període d'inscripció: Fins a la data d'inici del curs
Durada: 1.500 hores
Preu:

4.595 euros

En concloure aquest màster l'alumne haurà de ser capaç de treballar en equips multisciplinaris, públics o privats, dedicats a analitzar, planificar i gestionar els temes relacionats amb la realitat complexa de les regions urbanes actuals.


Universitat Oberta de Catalunya
Organitzat per: Universitat Oberta de Catalunya
Inici de les classes: 21 de març de 2012
Període d'inscripció: Fins a la data d'inici del curs
Durada: 750 hores
Preu:

2.565 euros

En concloure aquest Postgrau l'alumne haurà de ser capaç de participar dins d'organismes públics o privats, en tasques de gestió, planificació de xarxes d'infraestructura, nous projectes urbans i renovació de l'espai interior a través dels nous instruments de l'urbanisme.


Universitat Oberta de Catalunya
Organitzat per: Universitat Oberta de Catalunya
Inici de les classes: 30 de gener de 2012
Període d'inscripció: Fins a la data d'inici del curs
Durada: 125 hores
Preu:

480 euros

En concloure el curs l’alumnat haurà de ser capaç d’elaborar plans i projectes de xarxes d’infraestructures, projectes urbans relacionats amb infraestructures de transport i plans i gestió de la mobilitat.


Universitat Oberta de Catalunya
Organitzat per: Universitat Oberta de Catalunya
Inici de les classes: 13 de desembre de 2011
Període d'inscripció: Fins a la data d'inici del curs
Durada: 125 hores (5 crèdits ECTS)
Preu:

480 €

Aquest curs pretén actualitzar els coneixements sobre l'organització i la gestió del territori en relació amb l'evolució de les infraestructures i del conseqüent model de ciutat, abordant aspectes de la planificació de les infraestructures, dins dels nivells de planejament propis de cada etapa de la ciutat, amb una aproximació als nous paradigmes d'ordre formal del territori i als instruments d'intervenció.


Universitat Oberta de Catalunya
Organitzat per: Universitat Oberta de Catalunya
Inici de les classes: 19 d'octubre de 2011
Període d'inscripció: Consultar web
Durada: 1.500 hores (60 crèdits ECTS)
Preu:

4.295 euros

En concloure aquest màster l'alumne haurà de ser capaç de treballar en equips multisciplinaris, públics o privats, dedicats a analitzar, planificar i gestionar els temes relacionats amb la realitat complexa de les regions urbanes actuals.


Universitat Oberta de Catalunya
Organitzat per: Universitat Oberta de Catalunya
Inici de les classes: 19 d'octubre de 2011
Període d'inscripció: Consultar web
Durada: 750 hores (30 crèdits ECTS)
Preu:

2.565 euros

En concloure aquest Postgrau l'alumne haurà de ser capaç de participar dins d'organismes públics o privats, en tasques de gestió, planificació de xarxes d'infraestructura, nous projectes urbans i renovació de l'espai interior a través dels nous instruments de l'urbanisme.


Bicicleta:

Eco-Union
Organitzat per: Eco-Union
Inici de les classes: 8 de maig de 2012
Període d'inscripció: Fins a la data d'inici del curs
Durada: 50 hores
Preu:

 

Tarifa professional (autònoms i empreses): 290EUR

Tarifa reduïda (estudiants, aturats, ONG i administració pública): 190EUR

 

Amb aquest curs es pretén donar una visió global i tractar els diferents aspectes que han de tenir en compte els agents implicats en la promoció de polítiques de mobilitat sostenible i l'ús de la bicicleta en el context urbà.


Eco-Union
Organitzat per: Eco-Union
Inici de les classes: 17 d'abril de 2012
Període d'inscripció: Fins a la data d'inici del curs
Durada: 50 hores
Preu:

Tarifa professional (autònomss i empreses): 290EUR

Tarifa reduïda (estudiants, aturats, ONG y administració pública): 190EUR

 

Amb aquest curs es pretén donar una visió global i tractar els diferents aspectes que han de tenir en compte els agents implicats en la promoció de polítiques de mobilitat sostenible i l'ús de la bicicleta en el context urbà.


Eco-Union
Organitzat per: Eco-Union
Inici de les classes: 21 de febrer de 2012
Període d'inscripció: Fins a la data d'inici del curs
Durada: 50 hores
Preu:

Tarifa professional (autònoms i empreses): 290EUR

Tarifa reduïda (estudiants, aturats, ONG i administració pública): 190EUR


Eco-Union
Organitzat per: Eco-Union
Inici de les classes: 21 de febrer de 2012
Període d'inscripció: Fins a la data d'inici del curs
Durada: 50 hores
Preu:

Tarifa professional (autònoms i empreses): 290EUR
Tarifa reduïda (estudiants, aturats, ONG i administració. Pública): 190EUR
Tarifa socis d'eco-union: 133EUR

Amb aquest curs es pretén donar una visió global i tractar els diferents aspectes que han de tenir en compte els agents implicats en la promoció de polítiques de mobilitat sostenible i l'ús de la bicicleta en el context urbà.


Eco-Union
Organitzat per: Eco-Union
Inici de les classes: del 8 de novembre al 9 de desembre de 2011
Període d'inscripció: Fins a la data d'inici del curs
Durada: 50 hores
Preu:

Tarifa professional: Professionals i administració pública: 290EUR
Tarifa reduïda: Estudiants, aturats o treballadors d'entitats sense ànim de lucre (-30% respecte a la tarifa professional): 190EUR

Beques:

S'ofereix una sèrie de descomptes (no acumulatius) aplicats a les tarifes inicials: (No oblidis seleccionar en el camp de descomptes de formulari d'inscripció dels cursos l'opció corresponent.)

30% de descompte per a socis d'eco-union (sobre tarifa reduïda):
- Tarifa reduïda: 190EUR (-30%) = 133EUR

15% de descompte per matrícula anticipada (fins a un mes abans del començament de cada curs):
- Tarifa professional:2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal