Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Plans de mobilitat

Preus 2008 per a l'evaluació de propostes de mobilitat:

Una de les recomanacions de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat alhora de realitzar plans i estudis de mobilitat és la d'incorporar un Programa d'actuació en mobilitat que inclogui una evaluació econòmica de les propostes.

Per tal de disposar de criteris generals per a realitzar aquests Programes d'actuació en mobilitat s'ha desenvolupat una llista de preus per a l'any 2008 que incorpora un preu base per a moltes de les actuacions que poden plantejar-se en un pla o estudi de mobilitat.

Es tracta d'un document destinat, principalment, als consultors que realitzen els estudis i plans de mobiltiat.

La voluntat de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat és d'actualitar periòdicament aquesta base de dades de preus per tal de mantenir-la el màxim d'actualitzada i fidel als preus reals del mercat.

Tot seguit podeu descarregar-vos la versió actual de la base de dades de preus:

punter Base de dades de preus 2008


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal