Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Biblioteca tècnica
última actualització: 2/20/2020

Accessibilitat:

Guia recopilatoria de implempentaciones en las zonas urbanas para mejorar la seguridad vial y la accesibilidad
Editat per: FESVIAL i Fundación ONCE
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2013

El document realitza una recopilació de les guies més destacades en temes d'accessibilitat i destaca aquelles qüestions bàsiques que afecten directament la seguretat viària i el disseny de les infraestructures en l'entorn urbà. 

En concret, la guía aborda en diferent fitxes solucions que tenen a veure amb voreres i itineraris, encreuaments i altres elements que afecten a la urbanització.


Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados
Editat per: Ministerio de Fomento. Secretaría de Estado de Vivienda y actuaciones urbanas
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2010

Aquesta publicació és un reflex dels avenços i debats que es van produint en la cerca de l'accessibilitat universal a l'espai públic urbanitzat. Aquests avenços no són lineals ni continus, però al llarg dels anys creen un corpus de coneixement que es va difonent i aplicant de manera creixent a les ciutats. 

L'Ordre Ministerial d'Habitatge VIV/561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats és un avenç considerable per delimitar les condicions tècniques i establir un estàndard mínim per a tots.

En aquesta publicació permet conèixer al detall la citada Ordre Ministerial, així com d'altres reflexions i consideracions entorn de l'accessibilitat en l'entorn urbà.

 


Accessibilitat al tren en cadira de rodes: Cap a un estàndard internacional del gap d'embarcament
Editat per: Diputació de Barcelona
Preu: 10 €
Any: 2009

Aquest llibre és el resultat d'un estudi del gap d'embarcament de pujada al tren, vist des del punt de vista dels usuaris amb més restriccions com són les persones que es desplacen amb l'ajut d'una cadira de rodes. L'estudi s'emmarca en una sèrie d'accions envers la millora de l'accessibilitat en la nostra xarxa ferroviària urbana i suburbana.

El plantejament de l'estudi, sense precedents a nivell internacional, i els resultats que se'n desprenen ofereixen una bona guia per als operadors de les diferents xarxes de ferrocarril, de tal manera que fan possible pensar en l'establiment d'un estàndard internacional del gap d'embarcament.


Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual
Editat per: ONCE
Autor/a/s/es: BLANCO SANZ , Rosa María ; BLANCO ZÁRATE , Laura ; LUENGO JUSDADO , Soledad ; PASTOR MARTÍNEZ , Gerardo ; RIVERO COÍN , Manuel ; RODRÍGUEZ DE LUENGO , María Rosario ; VICENTE MOSQUETE , María Jesús ;
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2003

 

Aquest llibre neix del treball realitzat per a actualitzar la "Guia d'accessibilitat en el medi físic per a persones amb ceguesa o deficiències visuals". Els autors, un equip d'experts professionals de la ONCE, ha adoptat una perspectiva àmplia, com són les pròpies activitats que qualsevol persona desenvolupa en la vida diària, de manera que els paràmetres i indicadors establerts en aquesta guia serveixin per preservar la seguretat de totes les persones.

 2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal