Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Biblioteca tècnica
última actualització: 2/20/2020

Transport de mercaderies:

Llibre blanc de la distribució urbana de mercaderies
Editat per: ATM
Preu: Gratuït amb versió digital
Any: 2019

La distribució urbana d’última milla representa una de les grans preocupacions de les ciutats modernes. El gran augment del comerç electrònic i del lliurament just-in-time amenaça amb produir fortes congestions en grans aglomeracions.

Partint d’aquesta situació, l’anàlisi realitzada en aquest projecte tracta diferents solucions que s’han aplicat en diferents ciutats europees i no europees per tal d’afrontar l’increment de vehicles de mercaderies. Aquestes mesures han rebut majoritàriament finançament d’entitats públiques, com la Comissió Europea, per a donar suport a les ciutats en la tasca de fer més eficients els repartiments d’última milla.


Comerç online i mobilitat: orientacions cap a un model sostenible
Editat per: Generalitat de Catalunya
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2018

L'objectiu de la present proposta és aportar informació sobre els hàbits de consum online i les preferències de lliurament de la població, per tal de dotar d'eines a les administracions per a què puguin desenvolupar i aplicar propostes que generin atracció al centre urbà en relació a les entregues de les compres realitzades online, minimitzant els efectes sobre el trànsit i el medi ambient.


Guidelines for implementers
Editat per: Projecte europeu TIDE
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2015

Recull de 10 guies de caire breu i pràctic que recullen implementacions concretes d'actuacions de mobilitat sostenible. En concret els temes de les 10 guies són:

 • Financing schemes for charging infrastructure
 • Metropolitan public transport authorities
 • Marketing research as an optimisation tool in public transport
 • Clean City Logistics
 • Implementation of parking charge policies - dynamic parking charges
 • Urban road user charges
 • People-friendly streets and public spaces
 • Innovative bicycle parking schemes
 • Advanced priority systems for public transport
 • Open access data for applications–based traveller information

 


Study on Urban Freight Transport
Editat per: European Comission
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2012

El principal objectiu d'aquest estudi és revisar les experiències europees actuals sobre transport urbà de mercaderies amb la intenció de determinar quines d'elles es poden promocionar i transferir al conjunt de ciutats europees. 

L'estudi realitza 6 recomanacions:

Recomanació 1: Més eficiència en els lliuraments de mercaderies introduïnt taxes que permetin internalitzar els costos de transport de mercaderies.

Recomanació 2: Major ús de vehicles nets per a realitzar el lliurament de mercaderies

Recomanació 3: Utilitzar els sistemes intel·ligents de transport per a incrementar l'eficiència del transport urbà de mercaderies.

Recomanació 4: Transport nocturn de les mercaderies, utilitzant vehicles nets i silenciosos

Recomanació 5: Fomentar els centres intermodals de mercaderies per a fer el transport de la "última milla"

Recomanació 6: Desenvolupar i difondre les millors pràcitques en transport urbà de mercaderies

 

 


Microplataformes de distribució urbana
Editat per: Cambra de Comerç de Barcelona
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2008

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar els obstacles i les dificultats a les que s'enfronta la distribució urbana metropolitana a Barcelona i efectuar una comparació amb altres ciutats europees. S'estudia la viabilitat de la implantació de microplataformes de distribució, com a element per millorar l'eficiència de la DUM i reduir els seus impactes.


Ciutat i mercaderies. Logística urbana
Editat per: Marge Books
Autor/a/s/es: Institut Cerdà
Preu: 22,11 € + IVA
Any: 2008

Aquest llibre exposa les qüestions més rellevants entorn de la logística urbana, presenta els casos més significatius de moltes ciutats del món, en descriu les solucions adoptades i, alhora, proposa alternatives sostenibles de desenvolupament per a la distribució urbana de mercaderies, en una lògica de proporció entre el consum de sòl, el creixement urbà i demogràfic i la creació de riquesa i de xarxes de serveis.

Aquest llibre s'ha realitzat amb la col.laboració de: CIMALSA (Centres Logístics de Catalunya), Autoritat del Transport Metropolità, Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal