Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Biblioteca tècnica
última actualització: 2/20/2020

Aparcament:

Guidelines for implementers
Editat per: Projecte europeu TIDE
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2015

Recull de 10 guies de caire breu i pràctic que recullen implementacions concretes d'actuacions de mobilitat sostenible. En concret els temes de les 10 guies són:

 • Financing schemes for charging infrastructure
 • Metropolitan public transport authorities
 • Marketing research as an optimisation tool in public transport
 • Clean City Logistics
 • Implementation of parking charge policies - dynamic parking charges
 • Urban road user charges
 • People-friendly streets and public spaces
 • Innovative bicycle parking schemes
 • Advanced priority systems for public transport
 • Open access data for applications–based traveller information

 


Aparcamientos en ciudades europeas
Editat per: RACC
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2013

El RACC, juntament amb 17 automòbil clubs europeus més integrats en el consorci EuroTest, ha inspeccionat els aparcaments soterranis de 15 ciutats europees amb el doble objectiu d’oferir informació de primera mà a l’usuari per tal que esculli la millor opció en el moment d’aparcar el seu vehicle i d’informar públicament per tal que es resolguin les deficiències detectades.

Algunes de les conclusions de l'estudi han estat:

 

 • Es recomana als Ajuntaments modificar les ordenances que regulen els aparcaments per adaptar-los a l’actual grandària dels vehicles (veure infografia).
 • Les noves places de pàrquings haurien de tenir, per tant, una amplada mínima de 2,50 m.  
 • La implementació d’aquesta mesura hauria de ser obligatòria per a les noves instal·lacions i en el moment en què es renovi la concessió.

 


L'aparcament en els espais comercials urbans
Editat per: Diputació de Barcelona
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2012

L'activitat comercial en els centres urbans va associada de manera clara a la seva accessibilitat, és a dir, a la facilitat del viatge i de l'aparcament. Les necessitats derivades de l'activitat comercial, però, han de conviure amb les d'altres usuaris, com ara residents o treballadors, i això fa que calguin mesures d'ordenació i de gestió de l'espai. 

Aquest llibre vol ser un recull d'eines i bones pràctiques que contribueixin a solucionar problemàtiques -sempre diferents en municipis diferents- en matèria d'estratègies d'aparcament i la seva relació amb el comerç. Però també vol actuar com a model teòric que faciliti la modernització i reorganització d'una estructura municipal d'aparcaments ja existent i del seu impacte en el comerç urbà. 


Le stationnement intelligent
Editat per: CERTU
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2012

L'objectiu d'aquesta publicació és de mostrar alguns dels serveis d'informació existents o emergents en la gestió de l'aparcament a les ciutats i aportar elements de reflexió sobre la coherència de la informació sobre l'estacionament amb les polítiques de gestió de l'aparcament.


Les parcs relais urbains (Aparcaments de dissuasió urbans)
Editat per: CERTU
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2010

Aquest estudi bibliogràfic sobre els aparcaments de dissuasió connectats al transport públic urbà pretén fer un resum sobre la situació de les experiències existents i aclarir determinats aspectes de debat i controvèrsia. 

Entremig del transport públic i de l’estacionament d’automòbils, els aparcaments de dissuasió constitueixen equipaments destinats a afavorir la intermodalitat. Són un element important dins de les actuacions de gestió i planificació de la mobilitat. Això vol dir que són equipament que s’integren dins un objectiu global de mobilitat que pot anar canviant en el temps i ser diferent en diversos territoris. És només dins de determinats contextos i condicions que els aparcaments de dissuasió tenen raó de ser. 

Aquesta publicació pretén oferir determinats criteris i donar resposta a preguntes que poden ajudar als responsables de la mobilitat urbana a implementar solucions d’aparcament basades en aparcaments de dissuasió. 

Paraules clau: Aparcament dissuasori,


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal