Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Biblioteca tècnica
última actualització: 2/20/2020

Bicicleta i VMP:

Safe Micromobility
Editat per: International Transport Forum
Preu: Gratuït amb versió digital
Any: 2020

Guidance for Cycling Projects in the EU
Editat per: Comissió Europea
Preu: Gratuït amb versió digital
Any: 2019

Aquesta guia elaborada per la Comissió Europea es nodreix d'un ampli ventall de projectes elaborats per la pròpia CE i que es sintetitzen en aquesta guia, s'hi poden trobar 9 apartats:

 • Marc de les polítiques de mobilitat en bicicleta a nivell europeu
 • Com ajuda el ciclisme a afrontar els reptes de la mobilitat 
 • Planificació del ciclisme a les ciutats 
 • Disseny de la qualitat de la infraestructura ciclista 
 • Mesures de mobilitat en bicicleta
 • Implementació de mesures amb èxit 
 • Eines d’avaluació i desenvolupament de polítiques 
 • Projectes de mobilitat en bicicleta finançats per la UE

Bikesharing
Editat per: Red de Ciudades por la Bicicleta
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2018

Guia de recomanacions per a implantar sistemes de bicicleta compartida sense estació a les ciutats


Recomendaciones técnicas para integrar la movilidad ciclista en las ordenanzas municipales
Editat per: Diputció Foral de Guipúscoa
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2018

L'objectiu d'aquesta guia és ajudar els ajuntaments a actualitzar la seva normativa referent a la mobilitat, de manera que es replantegi en clau sostenible l'anterior jerarquia viària i distribució de l'espai públic. Es tracta, doncs, de reduir l'accentuat protagonisme que se li dóna a l'automòbil i la fluïdesa circulatòria, alhora que es reconeix i protegeix els drets de vianants i ciclistes.

Actualment hi ha una demanda creixent dels ajuntaments en aquest sentit i amb aquesta guia que té el valor de ser un dels escassos materials de referència tècnica per a la redacció d'ordenances municipals de mobilitat que atenguin les necessitats i drets de vianants i ciclistes.

Cal destacar que el procés d'elaboració d'aquesta guia ha estat llarg i participatiu. En efecte, en 2016 aquesta Diputación Foral va encomanar a l'advocada Itziar Eizagirre la redacció d'un primer informe que es va debatre a l'octubre de 2016 en el marc d'una jornada de treball en què van participar més de 60 representants d'ajuntaments, entitats públiques, privades i associatives.


Study Bicycles on Board
Editat per: 2MOVE2 (Projecte europeu)
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2016

El següent estudi mostra un ampli ventall d'opcions per a fomentar la intermodalitat entre el transport públic (especialmet en el bus) i la bicicleta. 

S'hi pot trobar un recull de solucions tècnics, aspectes sobre regulació, gestió i informació i també diversos exemples de tot Europa. 


Guidelines for implementers
Editat per: Projecte europeu TIDE
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2015

Recull de 10 guies de caire breu i pràctic que recullen implementacions concretes d'actuacions de mobilitat sostenible. En concret els temes de les 10 guies són:

 • Financing schemes for charging infrastructure
 • Metropolitan public transport authorities
 • Marketing research as an optimisation tool in public transport
 • Clean City Logistics
 • Implementation of parking charge policies - dynamic parking charges
 • Urban road user charges
 • People-friendly streets and public spaces
 • Innovative bicycle parking schemes
 • Advanced priority systems for public transport
 • Open access data for applications–based traveller information

 


El impacto económico del cicloturismo en Europa
Editat per: Vias Verdes i Fundación Ferrocarriles Españoles
Autor/a/s/es: Emili Mató i Palós y Xandra Troyano
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2014

Aques treball és un recopilatori dels principals estudis realitzats a nivell europeu que analitzen l'impacte econòmic que té el cicloturisme. 

Entre una gran quantitat de dades destaquen aspectes com que per cada euro invertit en infraestructures de cicloturisme se'n recuperen 19€, o bé, que les operadores de transport ingressen cada any a Europa uns 1.800 M€ en el desplaçament dels cicloturistes. 


Jobs in green and healthy transport
Editat per: Organització Mundial de la Salut (OMS)
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2014

Aquest estudi analitza les possibilitats de la mobilitat sostenible i, en concret, de la mobilitat en bicicleta per a generar nous llocs de treball i per a millorar la salut de la població en general. Segons l'estudi, una major promoció de la mobilitat en bicicleta ajudaria a crear uns 76.000 llocs de treball a tot Europa i a evitar 10.000 morts gràcies a la millora de la salut de la gent. 


Cycling, Health and Safety
Editat per: ITF
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2014

La publicació "Cycling, Health and Safety" del grup de treball Cycling Safety pretén oferir un conjunt de recomanacions per tal de fer més segura i saludable la mobilitat en bicicleta a les ciutats, però també pretén posar en relleu els grans beneficis per a la salut que pot aportar l'ús quotidià de la bicicleta. 

Paraules clau: Mobilitat en bicicleta,

Debat: Casc i bici a les ciutats
Editat per: GESOP
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2013

 

Arran de la presentació del projecte de reforma del Reglament General de Circulació, que inclou com a novetat l’obligatorietat de portar el casc quan es va en bicicleta a les ciutats, GESOP ha volgut contribuir a la reflexió endegada al voltant d’aquest tema mitjançant la promoció d’un debat a internet sobre el casc i la bici en ciutat. Per a portar-lo a terme, s’ha fet servir, d’una banda, la metodologia d’enquesta, i, per l’altra, la participació i els comentaris de persones captades a través de la xarxa que han volgut dir-hi la seva.

 


Comparativa de sistemes de bicicletes públiques en 40 ciutats europees (2012)
Editat per: EuroTest - Quality Safety Mobility
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2012

Aquesta publicació analitza l'evolució dels sistemes de bicicletes públiques a Europa i les principals dificultats que han sorgit per a la seva consolidació. També fa una comparativa entre 40 serveis de préstec de bicicletes a 16 països europeus. 


Optimising Bike Sharingin European Cities
Editat per: Intelligent Energy Europe
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2011

El manual ofereix dades i xifres sobre els sistemes d'intercanvi de bicicletes i recomanacions per a la seva planificació, implementació i optimització. Es basa en el més ampli estudi de les iniciatives d'intercanvi de bicicletes a Europa fins ara. El manual serà d'utilitat tant per a les persones que ja participen en l'intercanvi de bicicletes, així com aquells que desitgen comprendre millor com funciona l'intercanvi de bicicletes.


Guia de la movilidad ciclista
Editat per: Consorcio investigador PROBICI
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2010

Aquesta guia pretén proporcionar una reflexió global sobre la implantació efectiva i eficaç del mitjà bicicleta en l'entorn urbà. Als primers capítols, aquest document analitza experiències internacionals i identifica els factors clau per a la mobilitat ciclista en totes les seves vessants, les impulsores i les detractores.

Paraules clau: Mobilitat en bicicleta,

Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya 2008-2012 (llibre+CD-ROM)
Editat per: Generalitat de Catalunya
Preu: 10 €
Any: 2010

Directives de planificació i desenvolupament per a la promoció de la bicicleta com a mitjà de transport, lleure, esport i turisme al nostre país. Punts d'interès en àrees de treball com ara el disseny d'una xarxa d'acord amb la demanda d'ús de la bicicleta, la connexió amb la resta de mitjans de transport, resolució de conflictes amb d'altres vehicles, normes de disseny per a la construcció de la xarxa, foment entre la ciutadania de l'ús de la bicicleta o la seguretat del ciclista. Inclou CD.

Paraules clau: Mobilitat en bicicleta,

Manual d'aparcaments de bicicletes
Editat per: IDAE
Autor/a/s/es: BACC
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2009

Aquest manual pretén ser una eina útil per les entitats públiques i privades que desitgin promoure l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport.

Les nombroses imatges i les bones pràctiques del document permeten exemplificar com hauria de ser una bona planificació dels aparcaments.


Estudi sobre l'impacte de la bicicleta pública a Espanya
Editat per: BACC
Autor/a/s/es: Haritz Ferrando; Esther Anaya; Diana González
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2009

El Bicicleta Club de Catalunya (BACC) ha  presentat un estudi sobre l'impacte de la implantació de sistemes de bicicletes públiques a Espanya, subvencionat pel Ministeri de Foment.

El present estudi demostra que, amb 74 sistemes de bicicletes públiques a 100 municipis, el fenòmen de la implantació dels sistemes de bicicletes a Espanya s'està consolidant. Es doncs, el moment d'unificar criteris i consolidar polítiques de planificació i gestió  d'aquests sistemes que estiguin d'acord amb els principis de la mobilitat sostenible i de la promoció integral de la bicicleta com a mitjà de transport per a les ciutat


Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya
Editat per: Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2007

Guia metológica para la implantación de sistemas de bicicleta pública
Editat per: IDAE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2007

La bicicleta como medio de transporte
Editat per: Gobierno Vasco. Departamento de Interior
Preu: 10,00 €
Any: 2006
Paraules clau: Mobilitat en bicicleta,

Guide pour la planification et mise en service de vélostations
Editat per: PRO VÉLO Suisse
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2006

Una guia editada per ProVÉlo de Suïssa on s'explica com realitzar aparcaments segurs per a bicicletes, especialment en estacions de transport públic.


Technical Handbook of bikeway design
Editat per: Vélo Quebec
Preu: 68,64 €
Any: 2003

Collection of Cycle concepts
Editat per: Road Directorate of Denmark
Preu: Gratuït en versió digital i paper
Any: 2000
Paraules clau: Mobilitat en bicicleta,


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal