Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal
Biblioteca tècnica
última actualització: 2/20/2020

Mobilitat en centres d'activitat:

Metodologia per a la realització de PDE
Editat per: Autoritat del Transport Metropolità
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2018

El Pla de desplaçaments d’empresa (PDE) és un conjunt d’actuacions que pretenen optimitzar la mobilitat dels treballadors, afavorint l’ús de modes de transport alternatius al vehicle privat, i racionalitzar l’ús del cotxe.

El PDE permet assolir avantatges tant per als treballadors com per l’empresa.

L'objectiu d'aquesta guia és oferir una eina de suport per a la seva elaboració.


Accessibilitat en transport públic col·lectiu als polígons d'activitat econòmica de la RMB
Editat per: Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2014

L’objectiu d’aquest estudi, realitzat en col•laboració amb l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), és aportar propostes per millorar l’accessibilitat, tant en transport públic col•lectiu (TPC) com en modes no mecanitzats, de les quasi tres-centes mil persones que treballen als 728 polígons d’activitat econòmica de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB).

Amb aquest propòsit, s’ha elaborat un índex que avalua l’accessibilitat en transport públic col•lectiu –autobús, metro, tramvia i tren-, de cada polígon de la RMB. S’ha realitzat també una anàlisi qualitativa dels polígons dels 45 municipis membres del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona que inclou informació sobre l’accessibilitat a peu i en bicicleta.

Els resultats mostren que un 80,6% dels treballadors gaudeixen d’una accessibilitat en TPC entre acceptable i molt bona, un 6,9% millorable i un 12,5% deficient o no accessible, quedant identificats els polígons amb majors necessitats de millora.

L’estudi té una orientació pràctica ja que per a cada polígon s’indica el tipus d’actuació que es recomana dur a terme per millorar-ne l’accessibilitat en transport públic col•lectiu. D’aquí que sigui una eina actualitzada i pràctica que facilita la posada en marxa d’accions que garanteixin l’accés als treballadors i treballadores als centres de treball localitzats als polígons, i que ho facin fonamentalment a través d’un sistema de transport públic col•lectiu, segur i sostenible


Una movilidad al trabajo + sostenible
Editat per: CCOO
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2014

Guia de bones pràctiques, en la qual s'inclouen experiències reals i que han canviat la manera quotidiana de desplaçaments a la feina de milers de treballadors i treballadores del nostre país i de països del nostre entorn més immediat.

Inclou 13 experiències d'èxit de les quals, 10 es troben a Catalunya. 

 


La percepció de les persones treballadores per assolir una mobilitat més segura i sostenible
Editat per: Comissions Obreres
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2013

Aquest estudi pretén ressaltar les implicacions socials del model de mobilitat hegemònic des d’una perspectiva poc investigada encara, com és la predisposició al canvi modal dels treballadors.

El vehicle privat, sobre el qual se sustenta l’actual model de mobilitat, no afavoreix els processos d’inclusió social. S’ha de tenir en compte que la disponibilitat quotidiana d’usar el cotxe és diferent segons els col·lectius: dones, joves i immigrants hi tenen un accés desigual, i són els grups més afectats per aquests processos d’exclusió. Aquesta falta d’automòbil és el primer pas d’un procés que condueix a situacions d’exclusió més àmplies, restringeix l’ús de la ciutat i afecta esferes centrals de la vida personal, com és la plena participació en el mercat laboral.


Guia per a la implantació de la RSE a la pime
Editat per: Generalitat de Catalunya. DTES - Club de Excelencia en Sostenibilidad - pwc
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2012

L’objectiu d’aquesta guia és fer que les pimes coneguin en què consisteix la Responsabilitat Social Empresarial, quins avantatges els ofereix i com poden desenvolupar programes per  integrar-la en la seva estratègia o en les seves operacions, per satisfer així les demandes dels seus grups d’interès. La guia es pot aplicar tant a companyies de dimensió reduïda com de volum mitjà i les mesures plantejades són flexibles, perquè les organitzacions puguin desenvolupar les accions que considerin més viables segons el seu grau de progrés en RSE.

 


La generación de empleo en el transporte colectivo en el marco de una movilidad sostenible
Editat per: Fundación Conde del Valle de Salazar
Autor/a/s/es: Carmen Avilés Palacios, Luis Buendía García, Luis Cuena Barron, Bruno Estrada López, Neus Fradera Tejedor, Enric Homedes Vilàs, Bibiana Medialdea García, Elena Méndez Bértolo, Pau Noy Serrano, Albert Vilallonga Ortiz
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2010

En aquest estudi la hipòtesi següent: una nova orientació de la política de transport centrada en en l'eco-mobilitat, els desplaçaments a peu, la bicicleta, el tramvia, el tren i l'autobús no només suposarà un "respir" per al medi ambient, una sensible disminució de la importació de petroli, disposar d'un sistema de mobilitat amb costos unitaris menors, sinó que també crearia nombrosos llocs de treball amb perspectiva i sostenibilitat futures.


Glossari de mobilitat
Editat per: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)
Autor/a/s/es: Manel Ferri, Albert Vilallonga, Antoni París
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2009

Aquest glossari de la terminologia més habitual que es fa servir en matèria de mobilitat és un treball necessari i útil per a aprofundir en la tasca de fomentar la mobilitat sostenible, segura, saludable, equitativa i econòmica per als desplaçaments que fem per anar a la feina. Un glossari que va més enllà d’una mera definició de cada terme i que també pretén ser una eina de suport al treball sindical, ja que incorpora principis de conscienciació, així com elements d’estratègia per, d’una banda, passar a l’acció i convertir-nos, com a sindicalistes, en agents actius en l’eradicació de l’antic i obsolet model de mobilitat predominant i, de l’altra, promoure els canvis necessaris perquè emergeixi definitivament un nou model més profitós per als treballadors i treballadores i el conjunt de la societat; és a dir, més sostenible.


Com avançar cap a un model de mobilitat dels treballadors i treballadores més sostenible
Editat per: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)
Autor/a/s/es: Manel Ferri i Albert Vilallonga
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2008

Aquesta publicació té l'objectiu de presentar experiències que puguin servir d'exemple de com intervenir, mitjançant l'acció sindical, a les empreses i en l'entorn on aquestes es localitzen (polígon industrial, parc d'activitats, etc.) per a arribar a la fita que ens hem proposat: la de trencar amb l’hegemonia del cotxe per anar la feina. En definitiva, provocar la irrupció d'un nou model de mobilitat on els sistemes socialment, ambientalment i econòmicament sostenibles s'imposin i els treballadors i les treballadores siguin agents actius necessaris per a aquest canvi que tants beneficis comportarà.


Guia tècnica per a elaborar i aplicar pactes per la mobilitat
Editat per: Projecte Gesmopoli
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2007

Manual per a gestors de mobilitat
Editat per: Projecte Gesmopoli
Preu: Gratuït
Any: 2007

Guia per a l'elaboració de plans de mobilitat en polígons industrials
Editat per: Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona (2006)
Preu: 11 €
Any: 2006

Seguridad vial en el entorno laboral
Editat per: Instituto Mapfre
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2004

Un año de seguridad vial en la empresa
Editat per: Instituto Mapfre
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2004

Manual de seguridad vial en polígonos industriales
Editat per: Instituto Mapfre i Asociación Española de la Carretera
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2002

Transport públic i treball
Editat per: Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
Preu: Gratuït en versió digital
Any: 2002


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal