Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 6/26/2009

Pagar el transport públic amb les plusvàlues urbanístiques

El finançament del transport públic ha tornat a estar d’actualitat durant aquest mes. Les necessitats d’inversions en transport públic són cada vegada més importants i l’aportació pública per finançar aquestes inversions té un límit. En aquest sentit el secretari de mobilitat, Manel Nadal, va proposar que una part del finançament del transport públic s’obtingui de les plusvàlues urbanístiques, és a dir, que l’assumeixi el promotor dels nous desenvolupaments urbanístics. Per això seria necessari, segons Nadal, que el govern central desenvolupés una llei sobre el finançament del transport públic.


Estudis d’avaluació de la mobilitat generada

L’any 2006 es va aprovar el Decret 344/32006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, amb dos objectius. Per una banda la intenció de coordinar els polítiques de mobilitat i urbanístiques. Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) s’han d’incorporar en els  Plans d’ordenació urbanística municipal, en els plans parcials derivats del planejament general i en les implantacions urbanístiques singualars (les que generen més de 5.000 viatges al dia). En aquest sentit els EAMG faciliten l’adaptació de les propostes urbanístiques a un model de mobilitat sostenible i coordinades amb el Pla de mobilitat urbana del municipi.

Per altra banda, el Decret 344 també preveu la participació dels promotors urbanístics en el finançament del transport públic necessari per a donar servei en les noves zones de creixement urbanístic. El Decret determina que el promotor contribueixi en el finançament de les actuacions derivades de l’increment de mobilitat en les noves zones de desenvolupament.

Així doncs, segons el Decret, el promotor hauria d’assumir part del finançament de les noves infraestructures (estacions de tren, metro, autobús, etc.)  i també que hauria d’assumir una part del cost d’explotació de l’increment de servei de transport públic degut al nou desenvolupament urbanístic. En aquest sentit, el Decret fins i tot determina una fórmula per calcular el percentatge del dèficit del transport públic que haurà de cobrir el promotor urbanístic.

El Decret 344 és, doncs,  una bona eina per al finançament del transport públic, però que de ben segur tindria més força amb una llei estatal sobre el finançament del transport públic, tal i com reclamava Manel Nadal


Els reptes de la llei del finançament del transport públic

La proposta de Manel Nadal no és nova i l’existència d’un marc legal que permeti millorar el finançament del transport públic fa temps que és una de les reclamacions del Govern de la Generalitat.

Per la seva banda el Govern de l’Estat està desenvolupament la Ley de movilidad sostenible, de la qual ja es va presentar una proposta l’any 2007, i que també preveu la participació dels promotors en el finançament del transport públic, però sense detallar el criteris d’aquesta participació.

Tenint en compte que els marcs legals actuals no estan aportant una solució per al finançament del transport públic, la necessitat d’elaboració d’una llei del finançament del transport públic es fa més evident.

Els principals punts que hauria d’afrontar la llei del finançament són:

En cas del vehicle privat caldria determinar quins impostos es graven per l’ús del cotxe per tal de finançar el transport públic (peatge urbà de Londres amb el qual es financia part de la xarxa d’autobusos, o l’Àrea Verda de Barcelona que serveix per finançar el Bicing,  per exemple).

En el cas de l’activitat econòmica en general caldria determinar, també, quina impostos es destinen al finançament del transport públic.

En el cas dels desenvolupaments urbanístics i els impostos associats també caldria determinar quina part es destina al finançament del transport públic.

Altres aspectes que la llei del finançament del transport públic pot determinar són, per exemple,  el finançament del transport públic per events multitudinaris o la participació de les empreses en el finançament del transport públic del seus treballadors.


Per més informació:


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal