Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 6/25/2010

Algunes ciutats europees proposen que per l’any 2020 un 15% dels desplaçaments urbans es realitzin en bicicleta

També es proposa que es redueixi el risc de patir un accident en bicicleta fins a un 50 % i promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport per anar a l’escola o a la feina.

El passat mes de maig de 2009 es va celebrar a Brussel•les el Velo-city, un congrés sobre la mobilitat en bicicleta a Europa que es celebra cada dos anys. Un dels principals resultats del Congrés va ser l’elaboració i aprovació de la “Carta de Brussel•les”. Les principals determinacions contingudes en aquest document són:

A més a més els signants de la Carta encoratgen a la Comissió Europea a:

La Carta de Brussel•les va ser signada per 23 ciutats i regions metropolitanes, entre les quals n’hi ha tres d’espanyoles: Sevilla, València i Madrid i s’espera que en els propers mesos siguin moltes més les ciutats que s’hi adhereixin.

15% utopia o realitat?

De tots els objectius que es marca la Carta de Brussel•les el que més crida l’atenció és el 15% dels desplaçaments urbans en bicicleta per l’any 2020. Val a dir que el percentatge de mobilitat en bicicleta a la ciutat de Barcelona es situa al voltant d’un 2%, segons l’EMQ 06.

Aquest percentatge, tot i que lluny del 15% que proposa la Carta de Brussel•les, és força significatiu ja que s’ha aconseguit doblar en un sol any. Així, l’any 2005 es realitzaven uns 35.000 desplaçaments diaris en bicicleta i l’any 2006 se’n van realitzar fins a 71.000. De mantenir-se aquest ritme de creixement es podria assolir l’objectiu del 15% l’any 2020, tot i que cal tenir en compte que l’increment d’aquests anys és degut, en part, al Bicing.

Pel que fa a les ciutats que han signat la Carta de Brusel.les, el percentatge modal de la bicicleta encara és més petit que a Barcelona. Per exemple a Madrid el percentatge modal s’estima que és d’un 0,5 % (segons l’associació Pedalibre). Sevilla és un cas similar al de Barcelona, on el percentatge modal ronda el 2% dels desplaçaments i en els darreres anys s’ha quintuplicat l’ús de la bicicleta gràcies, també, al sistema de bicicleta pública que s’ha implantat a la capital andalusa.

L’ús de la bicicleta per comunitats autònomes:

Una altra dada que ens pot servir per comparar l’ús de la bicicleta a l’Estat espanyol la podem obtenir a partir de la Enquesta de Llars i Medi Ambient 2008 de l’INE.  Un dels temes que analitza l’enquesta és el mitjà de transport principal que utilitzen els ciutadans per a desplaçar-se. Els resultats de l’enquesta determinen que un 1,3 % de la població utilitza la bicicleta com a mitjà de transport principal, mentre que un 30 % es desplaça a peu, un 21,7 % es mou en transport públic i un 45 % utilitza el vehicle privat, ja sigui cotxe o moto.

En el següent gràfic es poden veure els resultats de l’enquesta pel que fa a l’ús de la bicicleta per comunitats autònomes:


Mapa d'ús de la bici per comunitats autònomes


Nota respecte a l’Enquesta de Llars i Medi Ambient 2008: Alhora de contestar l’enquesta la persona enquestada havia d’escollir només un dels mitjans de transport, la qual cosa beneficia el vehicle privat ja que és el d’ús majoritari i invisibilitza el fet que la majoria de desplaçaments s’inicien o acaben a peu i que hi pot haver una mobilitat en bicicleta associada a desplaçaments menys quotidians que l’enquesta no reflexa. En qualsevol cas es tracta d’un enquesta que permet fer-se una idea de l’ús actual de la bicicleta.Per més informació:

 


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal