Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 6/26/2009

El Govern de la Generalitat aprova inicialment el Pla Territorial Metropolità de Barcelona

El PTM restarà fins al dia 24 de juliol de 2009 a informació pública

El passat 22 de maig el Govern de la Generalitat va aprovar inicialment el Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Es tracta d’un document de planificació territorial que té caràcter normatiu, és a dir d’obligat compliment per les administracions competents, i que desenvolupa les propostes fetes en el Pla Territorial General de Catalunya.

L’horitzó temporal del PTM és fins al 2026, és a dir, d’uns 20 anys vista i el seu abast territorial engloba  les set comarques de la Regió Metropolitana de Barcelona (Garraf, Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme).

El PTM restarà fins al dia 24 de juliol de 2009 a  informació pública. En el següent enllaç en podeu consultar els documents.

Informació del PTM

 

Xarxa ferroviària d’altes prestacions:


El PTM dissenya una xarxa d’altes prestacions que, a part de permetre els viatges de llarga distància i la connexió amb l’aeroport, també facilitarà els viatges ràpids de distàncies mitges, per això preveu diverses noves estacions i intercanviadors en la xarxa.

 

 

Xarxa de Rodalies RENFE:

L’objectiu de les actuacions en la xarxa ferroviària de rodalies és reforçar les noves centralitats de la 2a corona metropolitana i descongestionar el trànsit ferroviari de la ciutat de Barcelona.

a) Connexió amb la línia que passa per Sant Joan Despí per anar a Barcelona per la línia actual

b) Construcció d’un nou túnel de rodalies a Barcelona, al qual es connectaria aquesta línia.El túnel discorreria per l’eix de l’avinguda Diagonal fins a connectar amb el túnel de rodalies de la Meridiana.

 

 

Xarxa de FGC:

La xarxa de FGC ha de permetre millorar la connexió entre Barcelona i el Vallès i augmentar la cobertura dels metros comarcals. 

Xarxa ferroviària proposada en al PTMB

 

Xarxa de metro:

La nova xarxa de metro permetrà augmentar la seva cobertura territorial, incrementar els punts d’intercanvi amb d’altres sistemes de transport, i trencar l’estructura radial de l’actual xarxa de metro.


Xarxa de tramvia i ferrocarril lleuger o Trentram i bus en plataforma reservada:

El PTM preveu una forta expansió dels sistemes tramviaires o dels busos amb plataforma reservada com a sistemes d’alta capacitat que es complementin amb la xarxa de metro i ferrocarril. Es preveu que el tramvia i el bus amb plataforma reservada s’ampliï considerablement al Baix Llobregat i al Vallès.

Baix Llobregat:

Barcelonès:

Vallès Occidental i Oriental:

 

Xarxa de mercaderies:

La xarxa de mercaderies prevista té per objectiu permetre la connexió amb el Port de Barcelona i el pas per la Regió Metropolitana de Barcelona sense interferir amb els sistemes ferroviaris destinats al trànsit de passatgers.

 

Xarxa viària de pas (AP-7 i A-2):

La xarxa de pas per la RMB està força congestionada a causa del trànsit intern de la RMB que utilitza aquestes vies per desplaçar-se en els trajectes interns. Per tant, la proposta per descongestionar les vies de pas passa per crear una xarxa viària mallada que faciliti la mobilitat interna de la RMB i descongestioni les vies de pas.

Xarxa viària d’accés a Barcelona:

La xarxa viària d’accés a Barcelona també està força congestinada però el Pla preveu la creació de carrils bus VAO per tal de donar major importància al transport públic. Els carrisl bus VAO s’implantarien a la C-58, B-23 i C-31.

També es preveu la millora de la C-17 per millorar-ne el traçat i treure la via de l’interior de les poblacions.

Xarxa viària estructurant primària:

L’objectiu d’aquesta xarxa és permetre la connexió entre les principals ciutats de la RMB. És la xarxa que presenta majors mancances i on el Pla preveu més inversions. Les principals actuacions proposades són:


Xarxa viària estructurant secundària:

Igual que la xarxa primària, la secundària també presenta força mancances per la qual cosa els usuaris utilitzen, en molts casos, vies de la xarxa primària, contribuint a la seva saturació o bé s’utilitzen vies urbanes que sobrecarreguen el trànsit intern de les ciutats. Les principals actuacions proposades en el Pla són, en la majoria de casos variants per evitar el pas pels municipis:

Alt Penedès:

Vallès Oriental i Occidental:

Maresme:

Garraf:

Àrea Metropolitana de Barcelona:

Entorn de Martorell:


Desplegament del Pla per territoris:

Per tal de desenvolupar les propostes del PTM es preveu el desenvolupament de Plans directors urbanístics de les diferents zones de l’àmbit territorial del PTM. Així es desenvoluparan els següents PDU:

  • PDU de les continuïtats urbanes i les infraestructures de mobilitat de l’eix de la riera de Rubí, format per Terrassa, Rubí i Sant Cugat
  • PDU de les continuïtats urbanes i les infraestructures de mobilitat de l’eix del riu Ripoll, format per Sabadell, Barberà de Vallès, Badia del Vallès, Ripollet i Cerdanyola
  • PDU d’estructuració de l’entorn urbà de la Riera de Caldes, que inclou els municipis de Polinyà i Palau-solità Plegamans.
  • Plans directors urbanístics de l’Àrea Urbana de Granollers
  • PDU d’estructuració urbana dels vessants de la Vall del Tenes, que inclou els municipis de Parets del Vallès, Lliçà de Vall, Lliçà d’Amunt, Sant Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells
  • PDU del Baix Congost, que inclou els municipis de Granollers, la Roca del Vallès, les Franqueses del Vallès, Canovelles i l’Ametlla del Vallès
  • PDU de reconversió de l’entorn urbà de l’eix viari de la C-17 entre Mollet i la Garriga, que abastarà els municipis de Mollet del Vallès, Montmeló, Lliçà de Vall i Lliçà d’Amunt


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal