Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 4/22/2009

Arenys de Mar presenta el seu projecte de camins escolars

L'estudi s'ha realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona i s'emmarca en un conveni que es va signar entre el Consell Comarcal del Maresme i la Diputació de Barcelona pel qual ambdues entitats es comprometen a donar suport tècnic i econòmic als municipis del Maresme que vulguin realitzar projectes de camins escolars

 

L'Ajuntament d'Arenys de Mar ha realitzat un estudi de camins escolars de quatre centres educatius del municipi, un IES, dos CEIPs i una escola privada. L'estudi ha constatat que, aproximadament un 60% dels estudiants van a l'escola a peu i un altre 40 % ho fan en vehicle privat. En aquest sentit l'estudi proposa diferents mesures encaminades a millorar els itineraris a peu com són l'ampliació de voreres, senyalització o actuacions d'accessibilitat amb la finalitat de promoure que els i les alumnes vagin a l'escola a peu.

Les actuacions proposades en l’àmbit de l’espai públic que més destaquen de l’estudi són les següents:

Pel que fa a les actuacions en matèria educativa l’estudi proposa les següents actuacions:

 Fotomuntatge Arenys
Fotomuntatge d'una plataforma sobrelevada davant del CEIP Joan Maragall

L'estudi s'ha realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona i s'enmarca en un conveni que es va signar entre el Consell Comarcal del Maresme i la Diputació de Barcelona pel qual ambdues entitats es comprometen a donar suport tècnic i econòmic als municipis del Maresme que vulguin realitzar projectes de camins escolars. Aquest conveni ja ha permès realitzar l’estudi de camins escolars dels municipi de Teià i Arenys de Mar i s’està treballant en els camins escolars dels municipis de Cabrils i Alella.

Els Camí escolar és una iniciativa educativa i urbanística que comprèn actuacions en diversos àmbits, amb l’objectiu d’ajudar que els nens i nenes vagin a peu a l’escola de manera autònoma com a part d’una nova cultura viària que entén el carrer, a més d’un espai de desplaçament, és també un espai de formació en valors cívics.

Per ampliar la informació:

 


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal