Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 4/6/2008

57 municipis de la província de Barcelona hauran de realitzar un pla de mobilitat urbana

L'any 2003 es va aprovar la llei de mobiltiat que, entre d'altres mesures, obligava a tots els municipis de més de 50.000 habitants i els que fossin capital de comarca, a realitzar un Pla de Mobilitat Urbana i que aquest, s'havia d'anar actualitzant cada sis anys.

Per altra banda, el Decret 226/2006, declara zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat.

També, el Pla Director de la Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona determina que hauran de realitzar plans de mobilitat urbana tots els municipis de la RMB que, o bé estiguin inclosos dins de la zona especial de protecció definida pel decret 226/2006 o bé aquells que superin els 20.000 h.

Tenint en compte aquestes normatives hi ha, a la província de Barcelona, un total de 57 municipis que hauran de realitzar obligatòriament plans de mobilitat urbana. Aquests municipis són els següents: 

Nota: En la llista anterior s'indica per quin motiu està obligat cada municipi a realitzar plans de mobilitat urbana, ja sigui perquè supera els 50.000 habitants (+50.000), perquè és un municipi dins de la zona especial de protecció (ZEP) o bé perquè supera els 20.000 habitants i està a la Regió Metropolitana de Barcelona.

Nota 2: Les dades de població són de l'any 2006

Val a dir que pels municipis que estan inclosos dins de la zona d'especial protecció caldrà que es realitzin plans de mobilitat específics als centres de treball i generadors de mobilitat, per aquells centres de treball d'administracinos públiques amb més de 200 treballadors propis o externs.

El termini per al desenvolupament dels plans de mobilitat urbana són de 18 mesos a partir de l'aprovació del Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona, i el termini per la redacció dels plans de mobilitat en els centres de treball és a finals del 2008.

Per ampliar informació podeu visitar:

 


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal