Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 11/5/2008

Aprovació definitiva del Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona

El passat 2 de setembre, el Govern va aprovar definitivament el Pla Director de Mobilitat (PDM) de la Regió Metropolitana de Barcelona. El document, que ha estat elaborat per l'Autoritat del Transport Metropolità, és el resultat de més de 2 anys de feina i la participació de nombrosos agents econòmics i socials del territori, així com les aportacions realitzades per part del món local, és a dir, municipis i Diputació de Barcelona. En el següent link es pot consultar el document final:

Alguns dels principals objectius del PDM, i que desmostren la incidència sobre el canvi d'hàbits en la mobilitat, són els següents:

Aquest document, conjuntament amb el Pla Director d'Infraestructures de la Regió Metropolitana de Barcelona, el Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya i  el Pla de Transport de  viatgers de Catalunya determinen les principals actuacions i serveis a realitzar a la Regió Metropolitana de Barcelona ens els propers anys. (Per més informació sobre els citats plans clique aquí)

El PDM ha determinat fins a 93 actuacions a realitzar fins al 2012. Algunes de les més destacades són les següents:

El PDM, també dóna un protagonisme especial als municipis per tal de planificar i gestionar la mobilitat urbana, en aquest sentit es destaquen algunes de les propostes del PDM pel que fa a planificació de la mobilitat local:

El cost total de les actuacions que s'inclouen al PDM puja fins als 13.000 M€. Aquesta quantitat, però, no es pot considerar com la inversió necessària per desenvolupar el PDM sinó com el resultat de la suma de totes les actuacions previstes a la RMB i que, la majoria d'elles, estan incloses en d'altres plans, com per exemple el Pla Director d'Infraestructures de la RMB o el Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya. Per tant, el PDM més que un programa d'inversions és el document marc, que recull, ordena, planifica i  promou  les diferents actuacions amb l'objectiu que aquestes s'orientin per l'assoliment d'un canvi de model en la mobilitat actual de la RMB.

 


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal