Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 6/18/2008

Es crea l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local

Per tal de donar una millor resposta als reptes del nou pla de Mandat 2008 - 2011, la Diputació de Barcelona ha realitzat una reestructuració general del seu organigrama. La nova organització s'ha estructurat en Gerències i Oficines Tècniques.

Es tracta d'un concepte concebut per a tenir major capacitat operativa i de treball i agilitzar els tràmits administratius. Aquesta reorganització, també respon a les propostes realizades en el Pla Estratègic 2007 de la Diputació de Barcelona (RESET) per tal de millorar l'avaluació continuada de l'actuació de la Diputació de Barcelona.

Pel que fa a l'Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, els canvis més significatius en l' estructura organitzativa són els següents:

Organigrama


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal