Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 3/17/2015

El Govern aprova el Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona, que promou una mobilitat sostenible i segura

El document planifica la mobilitat de la Regió amb l’horitzó del 2018 i planteja 75 mesures amb un cost estimat de 52 milions d’euros per garantir l’accessibilitat i millorar la qualitat de vida dels ciutadans

Segons la darrera enquesta de mobilitat realitzada per l’Autoritat del Transport Metropolità el 2012, en un dia feiner es produeixen 16,9 milions de desplaçaments diaris de persones majors de 16 anys a la regió metropolitana de Barcelona

El Govern ha aprovat el Pla director de mobilitat (pdM) de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), que té com a objectius millorar la qualitat de vida dels ciutadans, garantir l’accessibilitat i aconseguir una mobilitat sostenible i segura que contribueixi alhora a millorar la competitivitat del teixit econòmic del territori. Per assolir-ho, el Pla inclou un total de 75 mesures pressupostades en 52,26 milions d’euros.

Podeu consultar-ne tota la documentació associada en el següent enllaç

 

El Pla proposa assolir els reptes següents en l’horitzó de l’any 2018:

 

 

 

El Pla fixa 75 actuacions consensuades que trasllada a les institucions responsables per integrar-les als instruments de planificació, programació i gestió. Les principals mesures d’actuació són les següents:

 

 

 

Dades bàsiques de la mobilitat

Segons la darrera enquesta de mobilitat en dia feiner realitzada el 2012 per l’Autoritat del Transport Metropolità, a la RMB en un dia feiner es produeixen 16,9 milions de desplaçaments diaris de persones majors de 16 anys. Els 4,25 milions de persones de 16 o més anys que formen la regió realitzen de mitjana 3,98 viatges al dia. El 85,8% del total de desplaçaments tenen origen i destinació a la mateixa comarca de residència.

El Barcelonès és la que presenta un major grau d’autocontenció (91,3%), mentre que el Baix Llobregat és la que el té més reduït (74,6%). El Barcelonès es manté com la principal destinació exterior de les persones residents a la resta d’àmbits territorials. Els principals fluxos es produeixen amb el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. El comportament de la població de la RMB està clarament diferenciat en funció del motiu del desplaçament. Els mitjans motoritzats són els més utilitzats en els desplaçaments personals (més del 60%), mentre que en la mobilitat ocupacional predomina l’ús del vehicle privat i, en menor mesura, el transport públic.


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal