Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 11/7/2014

S'han iniciat les obres per a transformar la carretera BV-4316 al seu pas per Santa Eulàlia de Riuprimer

Actualment, la travessera (carrer Major) de Santa Eulàlia de Riuprimer té dues funcions: una funció d’eix viari principal de connexió interurbana entre poblacions veïnes i un espai de relació i concentració social i comercial entre dos parts cèntriques històriques. És una característica molt habitual de les carreteres locals, aquesta doble funció i això requereix d'actuacions específiques per tal de potenicar la funció social, sense impedir la funció de connexió. 

Malgrat aquesta dualitat funcional, viària i sócio-comercial de la travessera, aquesta està desequilibrada en favor d’una configuració més a prop de la dimensió viària  de ‘carretera’ que de carrer Major, ja que la travessera té una calçada d’entre 7,5-8 m, una amplada excessiva que convida a córrer. Per aquest motiu calia projectar una actuació que promogués un canvi clar de la funció de la via que ajudi a minorar i adequar la velocitat a l’entorn urbà.

La proposta planteja un re-equilibri de la dualitat funcional de la travessera envers la seva funció sócio-comercial, intentant eliminar l’efecte barrera.

Per aconseguir-ho, es plantegen els següents objectius: millora de la seguretat viària i requalificació i qualificació de l’espai públic, mitjançant un tractament de l’ordenació de la travessera més compensat envers els vianants. 

El projecte contempla les següents actuacions:

L'import de les obres que s'acaben d'iniciar suposarà una inversió de 523.049,29 €, en el qual participen, tant la Diputació de Barcelona, com l'Ajuntament.

Imatge de la futura travessera de Santa Eulàlia de Riuprimer

Recreació virtual de la futura travessera de Santa Eulàlia de Riuprimer


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal