Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 7/9/2014

La Diputació realitza l'estudi sobre priorització d'actuacions i serveis de mobilitat al corredor de la B30

L’àmbit de la B-30 és un dels territoris amb més activitat econòmica de Catalunya i concentra fins un 40% de la superfície industrial del país

La Diputació de Barcelona ha realitzat l'estudi sobre priorització d'actuacions i serveis de mobilitat a la zona d'influència del corredor de la B30. L'àmbit de l'informe, que ha estat lliurat a l'Associació Àmbit B30, aplega 23 municipis, bàsicament de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental, amb una població de poc més d'un milió d'habitants.

 

 

Amb aquest estudi, impulsat des de l'Associació Àmbit B30, es vol definir una agenda prioritzada d'actuacions en el sistema de mobilitat públic i privat a la zona d'influència del corredor de la B30. En total, s'ha fet un llistat de 60 actuacions prioritzades en quatre categories: en curs, alta, mitjana o baixa, i segons si corresponen a la xarxa viària o de transport públic.

La metodologia per a la priorització de les actuacions s'ha basat en criteris de viabilitat tècnica, grau de maduresa del projecte, cost econòmic, nombre d'usuaris i àmbit territorial beneficiat per l'actuació.

L'objectiu final d'aquestes actuacions és l'acabament de les actuacions viàries i ferroviàries en curs, garantir l'accés de l'àmbit a les terminals intermodals de mercaderies, impulsar el funcionament integrat de l'àmbit B30, afavorir el transvasament modal cap al transport públic i resoldre els principals problemes de connectivitat, cogestió i seguretat viària.

 

En la següent presentació es pot veure un resum dels principals aspectes analitzats en l’estudi

 

Caracterització de l’Àmbit de la B-30: l’eix de manufactura avançada del sud d’Europa 

L'Àmbit B30 pretén essencialment promoure el desenvolupament d'aquest territori com una de les regions industrials més productives, exportadores  i de més potencial innovador de Catalunya, Espanya i el sud d'Europa.

Per fer-nos una idea del pes específic d’aquest territori, el millor és conèixer les següents dades:

 

 

Les dades descrites anteriorment mostren clarament que l’àmbit de la B-30, tot i estructurar-se a l’entorn d’infraestructures de connexió entre la península i Europa, no és un territori de pas, sinó que ha aconseguit posicionar-se com un territori amb un alt grau de desenvolupament econòmic, gràcies, sobretot, als seus polígons d’activitat econòmica de sectors amb un alt component tecnològic. 

 

Actuacions prioritàries en matèria d’infraestructures

Essent, com s’ha dit abans, l’àmbit de la B-30, un pol d’activitat econòmica molt important, també és clau que aquest territori disposi de les infraestructures i serveis de mobilitat que li permetin seguir-se desenvolupant. 

L’estudi realitzat per la Diputació ha detectat un total de 62 actuacions en matèria  d’infraestructures que estan planificades per a l’àmbit de la B-30. D’aquestes actuacions n’hi ha 27 que es consideren prioritàries per al desenvolupament socio-econòmic del territori de la B-30. Aquestes infraestructures són:

 

Xarxa ferroviària i transport públic:

 

Infraestructures viàries:

 


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal