Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 1/31/2014

Es presenta el nou Catàleg de Serveis 2014 de la Diputació de Barcelona amb una dotació de 53,9 M€

El passat 30 de gener es va presentar el nou Catàleg de Serveis 2014 de la Diputació de Barcelona que agrupa tots els serveis que la corporació ofereix als ens locals per a donar suport a les seves activitats locals. 

El pressupost total que aquest any es destina al Catàleg ascendeix als 53,9 M€, cosa que representa un increment del 32% respecte l’any passat. 

El termini per a la presentació de sol•licituds finalitza el 20 de març de 2014, en el cas d'ajuts econòmics; el 30 d'octubre de 2014, pel que fa a recursos tècnics; i el 31 de desembre de 2014 és l'últim dia per presentar les sol•licituds de recursos materials.

Podeu consultar en aquest enllaç el conjunt del Catàleg de Serveis 2014 

 

Com realitzar les sol•licituds?

Com és habitual en les darreres edicions del catàleg, el tràmit de sol•licitud és electrònic i es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions disponible a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona. Aquesta plataforma permet preparar i presentar les sol•licituds dels recursos i, posteriorment, fer el seguiment de la tramitació dels expedients fins a la seva finalització. En aquest apartat s’han introduït millores tecnològiques per facilitar la consulta i la informació dels estats de les sol•licituds als responsables locals i s’ha desenvolupat una aplicació apps que permet accedir a aquesta informació des dels telèfons mòbils. 

En el cas que vulgueu preparar la sol•licitud d’un recurs determinat, heu d’anar a l’accés restringit de la Diputació de Barcelona i identificar-vos amb el vostre nom d’usuari i contrasenya per poder seleccionar el Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions.  

En el següent document podeu trobar una descripció detallada del procediment per a realitzar sol•licituds al Catàleg

 

Serveis de mobilitat i infraestructures viàries

Pel que fa als serveis específics vinculats a la mobilitat i a les infraestructures viàries, els que aquest any s’inclouen al catàleg són els següents:

 

Estudis i plans de mobilitat urbana

Inclou l'elaboració de:

Tot plegat, amb l'objectiu d'impulsar una mobilitat sostenible als entorns urbans

Destinataris:

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals i agències, entitats municipals descentralitzades

Data límit de sol•licitud: 20/03/2014

Més informació: http://cataleg.diba.cat/fitxa?id=4076&WPag=1


 

Estudis i plans d'accessibilitat

Inclou l’elaboració de:

 

Destinataris:

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals i agències, entitats municipals descentralitzades

Data límit de sol•licitud: 20/03/2014

Més informació i sol•licituds: http://cataleg.diba.cat/fitxa?id=4075&WPag=1

 


Estudis d'implantació del vehicle elèctric

El pla d'implantació del vehicle elèctric aporta informació sobre què és i què representa aquest nou sistema de mobilitat amb l'objectiu d'acompanyar els ens locals de cara a les evolucions dels sectors automobilístic i energètic. Inclou informació sobre les infraestructures de recàrrega i les seves implicacions, els diferents models de promoció i de gestió que comporta la incorporació de noves flotes municipals i els sistemes d'informació ciutadana.

 

Destinataris:

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals i agències, entitats municipals descentralitzades

Data límit de sol•licitud: 20/03/2014

Més informació: http://cataleg.diba.cat/fitxa?id=4072&WPag=1

 


Suport al manteniment de ponts municipals

Suport tècnic per a la redacció dels documents tècnics necessaris per a la definició i valoració de les alternatives de reparació o millora de ponts de titularitat municipal, i per a la definició de les obres necessàries. Inclou:

 

Destinataris:

Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals i agències, entitats municipals descentralitzades

Data límit de sol•licitud: 30/10/2014

Més informació: http://cataleg.diba.cat/fitxa?id=4203&WPag=1

 


Camins municipals

S'ofereix suport per a l'elaboració de documents de suport a la gestió dels camins en diferents fases successives. És requisit per fer una fase tenir completada l'anterior: 

A més, també s'ofereix la redacció d'estudis de seguretat viària específics en camins municipals.

 

Destinataris:

Ajuntaments

Data límit de sol•licitud: 20/03/2014

Més informació: http://cataleg.diba.cat/fitxa?id=4034&WPag=1

 


Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal de municipis (hivern 2013-2014)

Alguns municipis petits no disposen de cap carretera per accedir al seu nucli principal. En aquests casos, l'únic accés existent és a través de camins de la seva titularitat. S'ofereix el finançament del servei de retirada de neu i l'estesa de fundents amb caràcter preventiu durant la temporada d'hivern. El suport es presta per a camins que siguin l'únic accés al nucli principal del municipi i a punts d'atracció de mobilitat singulars.

 

Destinataris:

Ajuntaments

Data límit de sol•licitud: 20/03/2014

Més informació: http://cataleg.diba.cat/fitxa?id=4124&WPag=1


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal