Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 12/12/2013

L’Ajuntament de Vic aprova inicialment el Pla de mobilitat urbana de la ciutat

El Pla s’ha redactat amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona i permetrà que Vic compleixi amb la normativa vigent que determina que totes les capitals de comarca cal que disposin d’aquest pla

El passat 9 de desembre l’Ajuntament de Vic va aprovar inicialment el Pla de mobilitat urbana (PMU) de la ciutat. Un cop realitzada l’aprovació per part del consistori el document passarà a informació pública on el conjunt de la ciutadania podrà realitzar les aportacions que consideri oportunes. 

Amb la redacció del PMU, que s’ha realizat amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona, Vic dona compliment de la normativa actual, la Llei de mobilitat, que determina que totes les ciutats de més de 50.000 habitants i les capitals de comarca cal que disposin d’aquest document com a eina per a planificar, prioritzar i gestionar les accions referents a la mobilitat de la ciutat. 

A part de servir per a complir amb la normativa vigent el Pla de mobilitat de la ciutat també permetrà impulsar actuacions de mobilitat a la ciutat durant els propers 6 anys que serà vigent el Pla de mobilitat. 

El Pla consta d’una primera part de diagnosi en la que s’analitza la situació actual de la mobilitat a la ciutat i una segona part de propostes on es realitzen les propostes necessàries per a promoure un model de mobilitat molt més sostenible amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la ciutat. 

 

Pel que fa a la diagnosi, algunes de les dades que més destaquen de la mobilitat actual a Vic són les següents:

 

A partir d’aquesta diagnosi el Pla de mobilitat realitza un conjunt de propostes en l’escenari temporal 2013 – 2018. Algunes de les més destacades són les següents.

La diagnosi del Pla de mobilitat urbana ja va detectar que Vic és una ciutat on la mobilitat a peu disposa de bones infraestructures: carrers amb voreres amples i carrers de plataforma única amb prioritat per al vianant. Tot i això, el PMU proposa seguir augmentant la qualitat i seguretat de la mobilitat a peu amb la implantació d’un conjunt d’actuacions com són:

 

Mapa de les principals actuacions en mobilitat a peu

Mapa de les principals actuacions en mobilitat a peu

 

També la diagnosi ha detectat que les infraestructures per la mobilitat en bicicleta són prou correctes. Tot i això cal realitzar algunes actuacions en aquest àmbit per a millorar-ne la seva qualitat:

 

Mapa de les principals actuacions en mobilitat en bicicleta

Mapa de les principals actuacions en mobilitat en bicicleta

 

El transport públic també presenta una atenció especial en el PMU de Vic i les propostes més destacades que s’hi fan són les següents:

Mapa de les principals actuacions en transport públic

Mapa de les principals actuacions en transport públic

 

La mobilitat en vehicle privat també és important i Vic, tot i no tenir punts de congestió importants de la xarxa viària si que cal que realitzi algunes actuacions en pro de millorar la seguretat viària. 

Mapa de les principals actuacions en mobilitat en vehicle privat

Mapa de les principals actuacions en mobilitat en vehicle privat

 

L’aparcament és un dels temes que sempre resulta més complex de planificar, tot i això el PMU contempla mesures encaminades a regular l’aparcament i trobar un equilibri sobre l’ús de l’espai públic que cal potenciar. En aquest sentit algunes de les mesures que proposa el Pla són les següents:

Mapa de les principals actuacions en aparcament

Mapa de les principals actuacions en aparcament

 

La seguretat viària també és un aspecte analitzat en el PMU i que contempla algunes actuacions a dur a terme:

 

Per últim, però no menys important, el PMU fa referència a un conjunt d’actuacions encaminades a millorar la qualitat mediambiental de la ciutat, especialment reduint la contaminació atmosfèrica i acústica. Per això es proposen actuacions com:

 

 

Totes aquestes actuacions està previst que es vagin implantant durant els propers sis anys, que és l’abast temporal del Pla. L’objectiu general de totes elles és que Vic aconsegueixi, dia a dia, una millor qualitat de vida per a la seva ciutadania. Tant la qualitat de l’aire que respirem, com de l’espai públic on vivim són aspectes fonamentals per a promoure ciutats amb un alt nivell de qualitat de vida i d’activitat econòmica. 


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal