Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 5/28/2012

L'Ajuntament de Terrassa presenta un pla per a promoure l'ús de la bicicleta

El pla es composa de 18 accions que es duran a terme al llarg de l’any 2012 i 2013

 

L’Ajuntament de Terrassa ha presentat un pla per tal de promoure la bicicleta com a mitjà de transport a la ciutat. El Pla contempla 18 accions de promoció de la bicicleta i s’anirà desplegant durant tot l’any 2012 i 2013. Per tal de realitzar aquest treball, l’Ajuntament de Terrassa ha comptat amb la col•laboració del Bicicleta Club de Catalunya (BACC), que també participarà en el desenvolupament de moltes de les accions incorporades al pla. 

 

Pla de mobilitat urbana de Terrassa

Actualment, l’Ajuntament de Terrassa també ha iniciat el procés de revisió del Pla de mobilitat urbana de la ciutat, tasca que s’està realitzant conjuntament amb la Diputació de Barcelona. Es preveu que el pla de promoció de la bicicleta serveixi per a definir les principals línies d’actuació a incorporar al Pla de mobilitat de la ciutat pel que fa a mobilitat en bicicleta.

L’Ajuntament de Terrassa ja va redactar un pla de mobilitat l’any 2002 essent una de les primeres ciutats catalanes a realitzar-lo i on ja es contemplava la bicicleta com a mitjà de transport urbà. Durant tots aquests anys l’Ajuntament de Terrassa ha impulsat diverses actuacions que han facilitat que Terrassa sigui una ciutat apte per a l’ús de la bicicleta. 

 

Una ciutat preparada per la mobilitat en bicicleta

Durant els darrers anys la ciutat de Terrassa ha impulsat diverses mesures per a facilitar la mobilitat en bicicleta a la ciutat. La capital vallesana compta actualment amb 35 quilòmetres de xarxa ciclable, dels quals 12 quilòmetres són de xarxa de carrils bici i la resta en zones de trànsit pacificat (zones 30) on la bicicleta i el cotxe poden compartir la calçada. A més a més  la majoria d’equipaments de la ciutat compten amb aparcaments específics per a bicicletes. 

Pel que fa a la informació a l’usuari, l’Ajuntament també edita un plànol actualitzat de la xarxa de carrils bici que permeten als usuaris d’aquest mitjà de transport conèixer els principals itineraris per a realitzar els seus desplaçaments.

 

L’herència de l’Ambicia’t

Un dels principals objectius que es persegueix amb el pla de promoció de la bicicleta és donar continuïtat a les polítiques impulsades en favor de la bicicleta que ja va iniciar l’Ajuntament de Terrassa amb la posada en funcionament del servei de préstec de bicicletes, l’Ambicia’t. Aquest servei es va iniciar l’any 2007 i va tenir una bona acceptació per part de la ciutadania. Durant l’any 2007 es va arribar a superar els 4.000 usuaris inscrits i una mitjana de 250 moviments per dia. 

Degut a les conseqüències de la crisi econòmica, l’any 2011 l’Ajuntament de Terrassa va decidir aturar temporalment aquest servei a causa de l’elevat cost que suposava per l’Ajuntament i de la necessitat de controlar la despesa municipal i es van començar a cercar d’altres mesures per a impulsar la mobilitat en bicicleta a la ciutat. 

A partir d’aquest moment es va iniciar un procés de reflexió per tal de cercar la millor manera de seguir impulsant polítiques en favor de la bicicleta, però tenint en compte el nou context econòmic de control de la despesa pública. Fruit d’aquest procés de reflexió neix el pla de promoció de la bicicleta que ha presentat recentment l’Ajuntament de Terrassa. 

 

Aprofitar la flota de bicicletes de l’Ambicia’t

Degut a l’aturada temporal del servei de l’Ambicia’t, les més de 100 bicicletes que l’integraven han deixat de tenir ús. Per això un dels principals objectius del pla ha estat cercar accions que permetin aprofitar aquestes bicicletes per impulsar accions de promoció del seu ús. En aquest sentit les propostes del pla són les següents :

 

 

 

Més seguretat contra els robatoris

Una altre objectiu del pla és cercar mesures que permetin reduir el nombre de robatoris de bicicletes. Per aquest motiu el pla preveu dues actuacions. Per una banda la creació d’un registre de bicicletes que permeti als usuaris identificar la seva bicicleta, la qual cosa en facilita la recuperació en cas de robatori. 

També es preveu habilitar aparcaments segurs per a bicicletes a les estacions de ferrocarril de la ciutat. Aquests aparcaments segurs són una eina clau per tal de promoure la intermodalitat entre la  bicicleta i el transport públic. 

 

Activitats de promoció de la bicicleta

Un altre aspecte que treballa el pla és la realització de tot un seguit d’activitats que serveixin per a promocionar la mobilitat en bicicleta a la ciutat. En aquest sentit el pla proposa:

 

http://xarxamobal.diba.cat/XGMSV/cat/imatge_mes/imatge_mes.asp?codi=10 

 

 

Per més informació:


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal